Från lärandefestivalen i Karlstad 2020.
Foto: Magnus Aronsson

Arbeten i Svenska kyrkan

Är du nyfiken på yrkesgrupperna diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst? Vi behöver medarbetare med olika utbildning och bakgrund; människor som är intresserade av människor, av tro och av livet; människor som vill bygga framtidens kyrka!

Med människor genom hela livet

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med omfattande verksamhet både nationellt och internationellt. Vi möter människor i alla åldrar, genom hela livet, i vardagen och vid stora högtider. Vi är samhällsaktör och bevarare av vår gemensamma kulturskatt. Vi är bärare av Guds ord och budskapet om människors lika värde. Vi arbetar för en rättvisare värld och ett hållbart klimat.

Mångfald av kompetenser

Inom Svenska kyrkan ryms många olika yrken och kompetenser, såsom präster, diakoner, vaktmästare, kyrkomusiker, administratörer, ekonomer, kommunikatörer, församlingspedagoger, med flera.

Församlingens arbetslag har tillsammans ett stort och viktigt uppdrag att möta människor i livets alla skeden, i tro och tvivel, i glädje och sorg. Det sker en bred samverkan med samhällets olika institutioner såsom skola, socialtjänst, fängelser och sjukhus. Samverkan sker också med en mängd frivilliga organisationer.

Svenska kyrkan har ett särskilt utbildningsansvar för yrkesgrupperna diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst. Läs om dessa yrken och välkommen att kontakta de rekryteringsansvariga som du hittar nedan.