Aneby pastorats valkrets

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Niklas Lindberg, 29, Aneby

Kerstin Karlsson, 75, Frinnaryd

Anders Forssblad, 75, Aneby 

Lars Erik Widell, 77, Aneby

Tobias Andreasson, 29, Aneby

Karl-Gustaf Fransson, 50, Lantbrukare, Kunhult                      

Centerpartiet

Ulrika Hofstedt, 74, Sunhult   

Fredrik Karlsson, 28, Lantmästare, Södra Holma, Askeryd   

Els-Marie Robertsson, 72, Lommaryd

Karl-Johan Spånberger, 63, Busschaufför, Spånshult

Gunborg Svensson, 73, Fribjörnarp

Jan Andersson, 68, Lantbrukare, Örsås          

Uno Svensson  73, Ägersryd   

Björn Magnfält, 52, Lantbrukare, Bälaryd

Kyrkans framtid i Aneby pastorat

Caroline von Wachenfelt, 61 år, Lommaryd

Tjitte de Vries, 55 år, Lommaryd

Irene Oskarsson, 56 år, Haurida-Vireda

Jimmy Ekström, 45 år, Aneby

Jan Olov Adolfsson, 74 år, Aneby

Jenny Bäckhjem, 35 år, Askeryd

Ulf Lundberg, 62 år, Aneby    

Anna Ekström, 39 år, Aneby  

Anita Walfridsson, 75 år, Lommaryd

Ulf Engström, 62 år, Aneby

Anne-Marie Andersson, 47 år, Frinnaryd

Eva Hellber, 64 år, Aneby

Ola Gustafsson, 61 år, Aneby

 Göran Tranell. 63 år, Haurida-Vireda

Thérèse Eriksson, 38 år, Frinnaryd

Birgit Andersson, 74 år, Aneby

Anton Sätterlund, 18 år, Aneby

Marianne Törngren, 70 år, Aneby

Johanna Adolfsson, 36 år, Lommaryd

Karl Göransson, 30 år, Lommaryd                   

Mikael Gripe, 68 år, Frinnaryd

Karin Larsson, 71 år, Aneby

Agneta Karlsson, 66 år, Aneby

Axel Pettersson, 18 år, Aneby

Ingvar Karlsson, 71 år, Aneby

Gösta Carlström, 68 år, Lommaryd

Agneta Klingvall-Simonsen, 71 år, Sunhultsbrunn

Britt Sunbring, 63 år, Aneby