Vuxen

Här kan du välja från ett rikt utbud. Och behöver du någon att prata med om livets ibland lite krångliga vägar så finns vi här för dig.

Vuxenverksamhet

En del av diakonin är vuxenverksamheten. Vi har dagledigträffar, caféverksamhet, vi kan ses över en kopp kaffe eller lyssnar på ett intressant föredrag. Vi ordnar med pilgrimsvandring samt retreat, ja listan kan göras lång.

Gudstjänstgrupp är ett bra sätt att komma in i gudstjänsterna och lära känna andra. Vi är många som gör gudstjänsterna tillsammans i tron att delaktighet berikar alla.

Volontär/Frivillig Du behövs och har en viktig funktion. Du kan hjälpa till med allt från kyrkkaffet till soppluncher och caféer. Just nu har vi stort behov av någon som kan baka till kyrkkaffet samt hjälpa till vid våra olika caféer.

 Vill du ha kontakt? Klicka här!

Diakoni

Omsorgen om medmänniskan är en av de grundläggande uppgifterna för kyrkor i hela världen, och kallas ofta med ett grekiskt ord för diakoni. Jesus säger: Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.

Diakoni är allas uppgift i församlingen. Som medlem i Svenska Kyrkan är du med och gör det möjligt för oss att regelbundet besöka äldreboenden, att erbjuda kostnadsfria stödsamtal vid sorg och kris, att hjälpa människor som mår dåligt eller behöver stöd. Tack för ditt stöd! Om du vill göra en mer konkret insats är du varmt välkommen att att höra av dig. Det kan t ex handla om praktiska uppgifter i församlingshemmet, följa med till något av våra äldreboenden eller besöka någon som är sjuk.

Alla kan behöva hjälp ibland och alla har något att bidra med.

Välkommen att ta kontakt när du vill ha någon att samtala med

  • kring din livssituation
  • vid sorg och sorgbearbetning
  • om tankar kring livsfrågor
  • när du behöver stöd och omsorg
  • när du vill komma in i en gemenskap

Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.
Du kan kontakta oss genom epost.  Klicka då på respektive person.
Vill du ha kontakt med annan personal? Klicka här!

Präst/Diakon

ulrika.scott@svenskakyrkan.se, präst
britta.olinder@svenskakyrkan.se, präst
martin.lissnils@svenskakyrkan.se, präst
Inger Nilsson, diakon, 076-771 52 52