Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vuxen

Här hittar du mötesplatser, möjligheter till fördjupning och samtal för dig som är vuxen.

Gottemat

Varje torsdag under serveras en enkel måltid i kyrkan som vi kallar "Gottemat" mellan 11.30 - 12.30.

Här kan du träffa gamla och nya vänner vid matbordet eller sitta ner en stund i kyrkan som ljuder av rofylld musik. Ofta serverar vi soppa, men inte alltid. Alltid är lunchen däremot till stor del ekologisk och lagad med hänsyn till säsong och lokala odlares utbud. När tillfälle finns serveras något hembakat till maten eller kaffet. Än en gång välkommen önskar husmor Anna Östergren med värdar och värdinnor.

För mer information kontakta
Husmor Anna Östergren på 013 - 20 50 89 eller 013 - 20 50 85

Välkommen att dela gemenskapen med oss!

Öppen gemenskap

Ons 14.00 (udda veckor). Gudstjänst, kaffe och program.

Mia Zetterlund 013 - 20 50 86
Mia Zetterlund

Annika Kihlberg 013 - 20 50 88
Annika Kihlberg

Samtalskvällar/frukostmöten

Öppna samtal i Ansgarskyrkan över en kopp kaffe och ett viktigt ämne 

Vid olika tillfällen inbjuder vi till samtalskvällar och frukostmöten. Håll utkik i programbladet.

Internationella gruppen

En grupp för dig som vill engagera dig i Svenska kyrkans internationella arbete, Rättvisemärkt och miljöfrågor.

Gruppen har en särskild anknytning till EFS utlandsmission.

Annika Kihlberg 013 - 20 50 88
Annika Kihlberg

Sorgegrupp

Samtalsgrupp för dig som förlorat någon anhörig eller nära vän. Samarbete mellan Domkyrko/Gottfridsberg/S:t Lars - Tannefors

Mia Zetterlund 013 - 20 50 86
Mia Zetterlund

Gunilla Larsson 013-20 50 54
Gunilla Larsson

Samtal

Ibland behöver man någon att tala med. Om livet, Gud, kärleken, döden och vardagens bekymmer... Det kan vara stort eller smått, men inget bekymmer är för litet för att prata om. Även små bekymmer tynger...

Präster och diakoner har tystnadsplikt. Du kan vända dig direkt till dem, eller ta kontakt med församlingsexpeditionen 013-20 50 80 som hjälper dig att boka en samtalstid.

 

Bibelsamtalsgrupp/bibelstudiegrupp

Intresseanmälan och frågor:
Lars-Erik Lindström

Hemgrupp/bönegrupp

I Ansgarskyrkan finns flera mindregrupper som träffas regelbundet i kyrkan eller hemma hos varandra för att dela tro och liv i vardagen.

Det är upp till gruppens medlemmar att bestämma vad man vill göra. Viktiga ingredienser brukar dock vara fika, samtal, bön och bibel.

Varför ska man vara med i en mindre grupp? 
Gemenskapen mellan kristna är mycket central i den kristna tron. Att vara kristen är något man är tillsammans med andra. Denna gemenskap kommer till uttryck i söndagens gudstjänst när alla kommer samman för att möta Gud. den Hemgruppen/bönegruppen är en möjlighet att dela denna gemenskap med en mindre grupp människor i vardagen med alla dess bekymmer och glädjeämnen. Här kan var och en bli sedd och tillsammans kan gruppen lära känna varandra och hjälpa varandra att leva nära Jesus i vardagen.

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Gal 6:2

Vem kan vara med i en hemgrupp/bönegrupp?
Alla som vill får vara med i en hemgrupp/bönrgrupp i Ansgarskyrkan. Det är ett utmärkt sätt att lära känna människor och få hjälp att följa Jesus i vardagen.

Sofia Bergholtz, präst 013 - 20 50 83
Sofia Bergholtz

Samtal

Vid olika händelser och skeenden i livet kan det vara värdefullt att få samtala med någon som man inte har en relation till. Ofta finner man nya vägar efter samtal med någon som har tid att lyssna.

Genom våra präster kan vi också erbjuda personlig förbön, andlig vägledning och bikt. Församlingens sorgegrupp erbjuder gemenskap och samtal för sörjande. Familjerådgivning, stödsamtal för makar samt övrigt samtalsstöd erbjuds genom Linköpings stadsmission.

All personal i Ansgarskyrkan är alltid beredd att avsätta en stund för samtal om större och mindre angelägenheter med självklar omsorg om personlig integritet och förtroende. Var inte rädd för att komma förbi om du behöver någon att prata med.

Präst och diakon i Svenska kyrkan har tystnadsplikt. Enskilda samtal med präst eller diakon kan bokas genom kontakt med respektive präst eller diakon, genom församlingsexpeditionen 013 - 20 50 80 eller via Gottfridsbergs församling

Du är välkommen att kontakta någon av våra präster eller vår diakon:

Sofia Bergholtz, präst 013 - 20 50 83
Sofia Bergholtz

Annika Kihlberg 013-20 50 88
Annika Kihlberg

Besök

Människan är skapad för att leva i relation med andra människor, därför är ensamhet en tung börda att bära. I Gottfridsbergs församling finns en kontakt- och besöksgrupp med män och kvinnor som gärna besöker dig som skulle uppskatta kontakt eller stöd.

För mer information kontakta:
Annika Kihlberg 013-20 50 88
Annika Kihlberg

Diakoni

Diakoni är ett grekiskt ord som via kristet språkbruk tagits in i svenska språket. Det används för ett förhållningssätt med Bibelns Jesus som vår förebild, som stödjer och ger upprättelse åt människor i utsatta livssituationer.

Kyrkans diakoni gör tron konkret genom omsorg och stöd åt medmänniskan i såväl kroppslig som andlig nöd. I dagens samhälle där människovärdet är i fara, där välfärden urholkas och det sociala skyddsnätet i många stycken gått förlorat, växer behovet av insatser. De diakonala uppgifterna kan vara samtal/själavård, sociala insatser, uppsökande arbete, rekrytering, utbildning och ledarskap inom diakonins arbetsfält. 

Du är alltid välkommen att ringa om Du undrar över något.

Diakon i Gottfridsbergs församling är:
Mia Zetterlund 013 - 20 50 86
Mia Zetterlund

Assistent med särskilt ansvar för diakoni
Annika Kihlberg 013 - 20 50 88
Annika Kihlberg