Ansgardskyrkan

Vuxen

Här hittar du mötesplatser, möjligheter till fördjupning och samtal för dig som är vuxen.

JUST NU ÄR Gottemat och Öppen Gemenskap PAUSADe PGA AV FOLKHÄLSOMYNDIGHETERNAS RIKTLINJER. TA KONTAKT MED RESPEKTIVE KONTAKTPERSON NEDAN FÖR INFORMATION OM ÖVRIG VERKSAMHET.

Gottemat

Varje torsdag under terminerna serveras en enkel måltid i kyrkan som vi kallar "Gottemat" mellan 11.30 - 12.30.

Här kan du träffa gamla och nya vänner vid matbordet eller sitta ner en stund i kyrkan. Ofta är det soppa, men inte alltid.  Lunchen är till stor del ekologisk och alltid lagad med hänsyn till säsong och lokala odlares utbud. När tillfälle finns serveras något hembakat till maten eller kaffet. 

För mer information kontakta
Husmor Anna Östergren på 013-30 38 87 eller 013-30 38 92

Välkommen att dela gemenskapen med oss!

Öppen gemenskap

Ons 14.00 (udda veckor). Gudstjänst, kaffe och program.

Mia Zetterlund 013-30 38 84
mia.zetterlund@svenskakyrkan.se

Samtalskvällar/frukostmöten

Öppna samtal i Ansgarskyrkan över en kopp kaffe och ett viktigt ämne 

Vid olika tillfällen inbjuder vi till samtalskvällar och frukostmöten. Håll utkik under ”aktuellt just nu” här. 

Sorgegrupp

Samtalsgrupp för dig som förlorat någon anhörig eller nära vän. Samarbete mellan Domkyrko/Gottfridsberg/S:t Lars - Tannefors.

Kontaktperson för Gottfridsberg:

Mia Zetterlund, diakon 013-30 38 84
mia.zetterlund@svenskakyrkan.se

 

Smågrupper

I Ansgarskyrkan finns flera smågrupper som träffas regelbundet i kyrkan eller hemma hos varandra för att dela tro och liv i vardagen.

Det är upp till gruppens medlemmar att bestämma vad man vill göra. Viktiga ingredienser brukar dock vara fika, samtal, bön och bibel.

Varför ska man vara med i en mindre grupp? 
Gemenskapen mellan kristna är mycket central i den kristna tron. Att vara kristen är något man är tillsammans med andra. Denna gemenskap kommer till uttryck i söndagens gudstjänst när alla kommer samman för att möta Gud. den Hemgruppen/bönegruppen är en möjlighet att dela denna gemenskap med en mindre grupp människor i vardagen med alla dess bekymmer och glädjeämnen. Här kan var och en bli sedd och tillsammans kan gruppen lära känna varandra och hjälpa varandra att leva nära Jesus i vardagen.

Vem kan vara med i en smågrupp?
Alla som vill får vara med i en smågrupp i Ansgarskyrkan. Det är ett utmärkt sätt att lära känna människor och få hjälp att följa Jesus i vardagen.

John Aldvén, präst 013 - 30 38 83
john.aldven@svenskakyrkan.se

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

Gal 6:2

Samtal

Vid olika händelser och skeenden i livet kan det vara värdefullt att få samtala med någon som man inte har en relation till. Ofta finner man nya vägar efter samtal med någon som har tid att lyssna.

Genom våra präster kan vi också erbjuda personlig förbön, andlig vägledning och bikt. Församlingens sorgegrupp erbjuder gemenskap och samtal för sörjande. Familjerådgivning, stödsamtal för makar samt övrigt samtalsstöd erbjuds genom Linköpings stadsmission.

All personal i Ansgarskyrkan är alltid beredd att avsätta en stund för samtal om större och mindre angelägenheter med självklar omsorg om personlig integritet och förtroende. Var inte rädd för att komma förbi om du behöver någon att prata med.

Präster och diakoner i Svenska kyrkan har tystnadsplikt. Du är välkommen att kontakta någon av våra präster eller vår diakon:

Peter le Clercq, församlingsherde 013-30 38 81
peter.leclercq@svenskakyrkan.se

Sofia Bergholtz, präst 013-30 38 82
sofia.bergholtz@svenskakyrkan.se

John Aldvén, präst 013 - 30 38 83
john.aldven@svenskakyrkan.se

Mia Zetterlund, diakon 013-30 38 84, SMS: 070 - 597 91 80
mia.zetterlund@svenskakyrkan.se

Annika Kihlberg, diakon 013-30 38 86
annika.kihlberg@svenskakyrkan.se

Diakoni

Diakoni är ett grekiskt ord som via kristet språkbruk tagits in i svenska språket. Det används för ett förhållningssätt med Bibelns Jesus som vår förebild, som stödjer och ger upprättelse åt människor i utsatta livssituationer.

Kyrkans diakoni gör tron konkret genom omsorg och stöd åt medmänniskan i såväl kroppslig som andlig nöd. I dagens samhälle där människovärdet är i fara, där välfärden urholkas och det sociala skyddsnätet i många stycken gått förlorat, växer behovet av insatser. De diakonala uppgifterna kan vara samtal/själavård, sociala insatser, uppsökande arbete, rekrytering, utbildning och ledarskap inom diakonins arbetsfält. 

Du är alltid välkommen att ringa om du undrar över något.

Mia Zetterlund, diakon 013-30 38 84, SMS: 070 - 597 91 80
mia.zetterlund@svenskakyrkan.se

Annika Kihlberg, diakon 013-30 38 86
annika.kihlberg@svenskakyrkan.se