Linköpings domkyrkopastorat

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Vuxen

Här hittar du mötesplatser, möjligheter till fördjupning och samtal för dig som är vuxen.


Gottemat

Varje torsdag under serveras en enkel måltid i kyrkan som vi kallar "Gottemat" mellan 11.30 - 12.30.

Här kan du träffa gamla och nya vänner vid matbordet eller sitta ner en stund i kyrkan som ljuder av rofylld musik. Ofta serverar vi soppa, men inte alltid. Alltid är lunchen däremot till stor del ekologisk och lagad med hänsyn till säsong och lokala odlares utbud. När tillfälle finns serveras något hembakat till maten eller kaffet. Än en gång välkommen önskar husmor Anna Östergren med värdar och värdinnor.

För mer information kontakta
Husmor Anna Östergren på 013 - 20 50 89 eller 013 - 20 50 85

Välkommen att dela gemenskapen med oss!

Öppen gemenskap

Ons 14.00 (udda veckor). Gudstjänst, kaffe och program.

Anna Sjögren 013 – 20 50 86
Anna Sjögren 

Annika Kihlberg 013 - 20 50 88
Annika Kihlberg

Samtalskvällar/frukostmöten

Öppna samtal i Ansgarskyrkan över en kopp kaffe och ett viktigt ämne 

Vid olika tillfällen inbjuder vi till samtalskvällar och frukostmöten. Håll utkik i programbladet.

Internationella gruppen

En grupp för dig som vill engagera dig i Svenska kyrkans internationella arbete, Rättvisemärkt och miljöfrågor.

Gruppen har en särskild anknytning till EFS utlandsmission.

Annika Kihlberg 013 - 20 50 88
Annika Kihlberg

Sorgegrupp

 Samtalsgrupp för dig som förlorat någon anhörig eller nära vän. Samarbete mellan Domkyrko/Gottfridsberg/S:t Lars - Tannefors

Anna Sjögren 013 – 20 50 86
Anna Sjögren

Gunilla Larsson 013-20 50 54
Gunilla Larsson

Samtal

Ibland behöver man någon att tala med. Om livet, Gud, kärleken, döden och vardagens bekymmer... Det kan vara stort eller smått, men inget bekymmer är för litet för att prata om. Även små bekymmer tynger...

Präster och diakoner har tystnadsplikt. Du kan vända dig direkt till dem, eller ta kontakt med församlingsexpeditionen 013-20 50 80 som hjälper dig att boka en samtalstid.

Alphakurs

Se särkild information längre ner.

Bibelsamtalsgrupp/bibelstudiegrupp

Intresseanmälan och frågor:
Lars Häggberg 013 – 20 50 82
Lars Häggberg

Hemgrupp/bönegrupp

I Ansgarskyrkan finns flera mindregrupper som träffas regelbundet i kyrkan eller hemma hos varandra för att dela tro och liv i vardagen.

Det är upp till gruppens medlemmar att bestämma vad man vill göra. Viktiga ingredienser brukar dock vara fika, samtal, bön och bibel.

Varför ska man vara med i en mindre grupp? 
Gemenskapen mellan kristna är mycket central i den kristna tron. Att vara kristen är något man är tillsammans med andra. Denna gemenskap kommer till uttryck i söndagens gudstjänst när alla kommer samman för att möta Gud. den Hemgruppen/bönegruppen är en möjlighet att dela denna gemenskap med en mindre grupp människor i vardagen med alla dess bekymmer och glädjeämnen. Här kan var och en bli sedd och tillsammans kan gruppen lära känna varandra och hjälpa varandra att leva nära Jesus i vardagen.

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Gal 6:2

Vem kan vara med i en hemgrupp/bönegrupp?
Alla som vill får vara med i en hemgrupp/bönrgrupp i Ansgarskyrkan. Det är ett utmärkt sätt att lära känna människor och få hjälp att följa Jesus i vardagen.

Om du är intresserad, hör av dig till:
Lars Häggberg, församlingsherde 013-20 50 82
Lars Häggberg

Samtal

Vid olika händelser och skeenden i livet kan det vara värdefullt att få samtala med någon som man inte har en relation till. Ofta finner man nya vägar efter samtal med någon som har tid att lyssna.

Genom våra präster kan vi också erbjuda personlig förbön, andlig vägledning och bikt. Församlingens sorgegrupp erbjuder gemenskap och samtal för sörjande. Familjerådgivning, stödsamtal för makar samt övrigt samtalsstöd erbjuds genom Linköpings stadsmission.

All personal i Ansgarskyrkan är alltid beredd att avsätta en stund för samtal om större och mindre angelägenheter med självklar omsorg om personlig integritet och förtroende. Var inte rädd för att komma förbi om du behöver någon att prata med.

Präst och diakon i Svenska kyrkan har tystnadsplikt. Enskilda samtal med präst eller diakon kan bokas genom kontakt med respektive präst eller diakon, genom församlingsexpeditionen 013 - 20 50 80 eller via e-postlinkoping.gottfridsberg@svenskakyrkan.se

Du är välkommen att kontakta någon av våra präster eller vår diakon:

Lars Häggberg, församlingsherde 013 - 20 50 82
Lars Häggberg

Sofia Bergholtz, präst 013 - 20 50 83
Sofia Bergholtz

Daniel Svensson 013 – 20 50 84
Daniel Svensson

Anna Sjögren 013 – 20 50 86
Anna Sjögren

Annika Kihlberg 013-20 50 88
Annika Kihlberg

Besök

Människan är skapad för att leva i relation med andra människor, därför är ensamhet en tung börda att bära. I Gottfridsbergs församling finns en kontakt- och besöksgrupp med män och kvinnor som gärna besöker dig som skulle uppskatta kontakt eller stöd.

För mer information kontakta:
Anna Sjögren 013 – 20 50 86
Anna Sjögren

Annika Kihlberg 013-20 50 88
Annika Kihlberg

Diakoni

Diakoni är ett grekiskt ord som via kristet språkbruk tagits in i svenska språket. Det används för ett förhållningssätt med Bibelns Jesus som vår förebild, som stödjer och ger upprättelse åt människor i utsatta livssituationer.

Kyrkans diakoni gör tron konkret genom omsorg och stöd åt medmänniskan i såväl kroppslig som andlig nöd. I dagens samhälle där människovärdet är i fara, där välfärden urholkas och det sociala skyddsnätet i många stycken gått förlorat, växer behovet av insatser. De diakonala uppgifterna kan vara samtal/själavård, sociala insatser, uppsökande arbete, rekrytering, utbildning och ledarskap inom diakonins arbetsfält. 

Du är alltid välkommen att ringa om Du undrar över något.

Diakon i Gottfridsbergs församling är:
Tillfälligt vakant

Diakoniassistent
Annika Kihlberg 013 - 20 50 88
Annika Kihlberg

Alpha - en grundkurs i kristen tro!

En fantastisk möjlighet att tillsammans med andra få tid att prata om livets stora frågor. Alla är välkomna!

Visste du att

Alpha finns i 170 länder. Alpha-materialet finns översatt till 120 språk. 19 miljoner har gått en Alphakurs. I Sverige genomförs närmare 500 kurser varje år. Ungefär 100 000 människor har gått en Alphakurs i Sverige de senaste åren i kyrkor, hem, skolor, universitet och fängelser. Kursupplägget och kursmaterialet är detsamma var man än går kursen.

Alla är välkomna att gå en Alpha-kurs och det finns en rad olika anledningar varför man går. Några vill undersöka om Gud existerar, andra vill förstå någon kristen de bryr sig om. Någon har kanske gått till kyrkan av och till men känner att de inte riktigt förstår grunderna i den kristna tron. Deltagarna har olika bakgrund, med många olika utgångslägen och åsikter.

Upplägg för en Alphakväll

Alpha är en möjlighet för vem som helst   att en kväll i veckan utforska den kristna tron i en avslappnad miljö under en 11 veckors kurs.

  1. Middag - Kvällen börjar med middag och gemenskap kring borden.
  2. Föredrag - Efter maten hålls ett föredrag som kretsar kring ett grundtema relaterat till den kristna tron. 
  3. Smågrupp - Många säger att det värdefullaste med Alpha är gruppdiskussionerna efter föredraget. En samtalsgrupp består av 4-7 personer med en eller ett par ledare. Här finns möjlighet att ställa frågor, ge uttryck för egna åsikter, studera Bibeln och diskutera kvällens ämne. Lyssna, lär, diskutera och upptäck. Säg vad du tycker, ställ frågor. På Alpha är ingen fråga för dum eller för svår.

    Om du är intresserad, hör av dig till:

    Lars Häggberg, präst 013 – 20 540 82 
    lars.haggberg,.@svenskakyrkan.se

Gudstjänstgrupp - ansgarskyrkan

Gudstjänstgrupp

Värdgrupper för uppgifter i gudstjänsten, kyrkkaffe och värdskap.

Anna Östergren 013-20 50 89
Anna Östergren

Internationellt arbete - ansgarskyrkan

Internationellt arbete. Med särskild anknytning till EFS utlandsmission och Svenska kyrkans internationella arbete

Annika Kihlberg 013-20 50 88
Annika Kihlberg

Alphakurs - ansgarskyrkan

Alphakurs. Grundkurs i kristen tro. Start i september.

Lars Häggberg 013-20 50 80

Lars Häggberg

Diakonigrupp - ansgarskyrkan

Diakonigrupp. Kontakt- och besöksgrupp.

Annika Kihlberg 013-20 50 89
Annika Kihlberg

 

Gottemat - Ansgarskyrkan

Gottemat - lunch och gemenskap

Tors 11.30, 40 kr (Bön och allsång 12.30)