Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Volontäråret

för dig mellan 18 - 25 år

Vem kan göra Volontäråret och vad är dess syfte?

Volontäråret är till för dig som är mellan 18-25 år och som vill göra en meningsfull insats för dina medmänniskor och för Svenska kyrkan i Linköping. Under ett år får du testa på hur det är att arbeta i Svenska kyrkan samtidigt som du bidrar med ditt perspektiv in i verksamheten. Syftet är också att du ska få inblick i kyrkans olika verksamheter och få utrymme att fundera kring livet och tron.

Arbetsuppgifter varvas med utbildning

Som volontär får du möjlighet att stå på egna ben när du utför dina uppgifter, men du är aldrig helt ensam. Du har en handledare genom hela perioden som är med och planerar ditt arbete och ger dig regelbunden återkoppling. Att arbeta som volontär kan likställas med en praktik som även varvas med utbildning.

Du får testa olika arbetsuppgifter under året exempelvis inom följande områden:

• barn- och ungdomsgrupper

• konfirmander

• verksamhet för äldre

Volontäråret ger möjlighet att få en inblick i kyrkans olika verksamhetsområden och få utrymme till reflektion kring livet och tron, samtidigt som man får göra en meningsfull insats för sina medmänniskor.

• socialt arbete

• arbete med unga ledare

• Gudstjänstmedverkan.

Gudsbild, församlingssyn och människosyn är viktiga begrepp som tillsammans bildar en grund för kyrkans verksamhet och inriktning. Under ditt år som volontär kommer vi tillsammans fundera och reflektera över dessa begrepp. Du kan även få möjlighet att göra det genom att delta i en Ung ledare-utbildning eller andra kursdagar.

Du behöver inga speciella förkunskaper för att göra Volontäråret, men du måste ange två referenter i ansökan, varav en ska ha kyrklig anknytning.

Så här söker du som volontär till Linköpings Domkyrkopastorat

Sista ansökningsdag för volontärer som söker Volontäråret är den 27 maj 2019.

Under juni intervjuas de sökande och i slutet av juni tas beslut om antagning. Den som antagits ska sedan göra ett arbetsplatsbesök så att både volontären och arbetsplatsen ska få en bild av varandra. I slutet av juni ska både volontären och arbetsplatsen var för sig ge besked om de accepterar förslaget eller inte. Efter det är volontärplaceringen definitiv.

Volontären börjar sitt volontärår den 26 augusti 2019 och avslutar volontäråret den 14 juni 2020.

Välkommen med din ansökan!

Ansökningshandlingar

Mer om volontäråret i Linköpings domkyrkopastorat 

Har du frågor - kontakta Frida Carlsson

013 - 30 39 12
frida.carlsson@svenskakyrkan.se