Meny

Vill du engagera dig?

Gör något för Gud, för församlingen, för människor nära eller långt borta

Vill du engagera dig i församlingen som ideell medarbetare i bön, gudstjänst, internationella gruppen eller annan verksamhet? Berätta för oss vad du vill delta i och med!


Nina Tønne, diakon, 013-30 38 07, nina.tonne@svenskakyrkan.se

Margret Söderman, diakon, 013-30 38 06, margret.soderman@svenskakyrkan.se