Foto: Fredrik Olofsson

Verksamhet och mötesplatser

Här hittar du alla verksamheter och mötesplatser i Tannefors

Diakoni

Diakoni är att omsätta kristen tro i praktisk handling. Att genom medmänsklig omsorg, respekt och solidaritet möta människor i olika livssituationer.

baby

Barn och familj

En mötesplats för små och stora

Musik Tannefors kyrka

Här hittar du information om musiken i Tannefors kyrka

Ungdom

Meningen med ungdomsverksamheten i Tannefors Kyrka är att erbjuda en plats där du, som ung ska känna dig hemma och veta om att du är viktig i församlingens liv.

Förskolan Ängeln

Välkommen till förskolan Ängeln. Förskolan drivs av Svenska kyrkan, Linköpings Domkyrkopastorat, Tannefors församling

Internationella Gruppen

Här kan du läsa om det internationella arbetet i Tannefors församling