Verksamhet och mötesplatser

 

Kyrkan är öppen för ljuständning och enskild bön
måndag - fredag 8:30-16:00   Sommaröppet: 14 juni-13 augusti 8:30-12:00
söndag                 9:00-13:00

Morgonbön
måndag-fredag   8:50

Mässa
söndag                   10:00  och 12:00

Skäggetorps kyrka är en vardagskyrka och varje vecka kommer hundratals människor till kyrkan för att delta i gudstjänster och olika aktiviteter för barn, familjer och äldre. Eftersom det är ont om stora lokaler i Skäggetorp, har kyrkan blivit en naturlig samlingsplats också för aktiviteter som man traditionellt inte förknippar med kyrkan. Detta har bidragit till att kyrkan är känd i området.