Verksamhet och mötesplatser

Kyrkan är öppen för ljuständning och enskild bön

måndag - torsdag 8:30-16:00  (är öppet längre när skylten är ute)
fredag                     8:30-12:00  (är öppet längre när skylten är ute)
söndag                   8:30-12:00

Morgonbön
måndag-fredag    8:50

Kvällsmässa
tisdag                    18:30

Lunchmässa
onsdag                  11.30

Mässa med Skattkistan och barnens samling
söndag                 10:00  

 Skäggetorps kyrka är en vardagskyrka och varje vecka kommer hundratals människor till kyrkan för att delta i gudstjänster och olika aktiviteter för barn, familjer och äldre. Eftersom det är ont om stora lokaler i Skäggetorp, har kyrkan blivit en naturlig samlingsplats också för aktiviteter som man traditionellt inte förknippar med kyrkan. Detta har bidragit till att kyrkan är känd i området.

Nu öppnar Matmissionen – en social matbutik i Linköping

– Det här är världens bästa affärsmodell, säger Sanna Detlefsen som är direktor på Stadsmissionen. Vi tar matöverskott och matsvinn och säljer det superbilligt till människor som lever i fattigdom. Det är en riktig win-win.

Det här är vad julens budskap handlar om

– Vi vill att vårt firande på julafton ska ha fokus på gemenskap, berättar Linda Waldemar som är diakon i Skäggetorps församling. Julfirandet i Skäggetorps kyrka är en tradition som pågått i många år och som samlar runt 80 personer varje jul. 

Församlingsrådet

Det är vi som är församlingsrådet i Skäggetorps församling.

Sköna gröna Skäggetorp

Tillsammans plockar vi skräp under en timma i närområdet. Vi avslutar med kaffe.

Gröna Skäggetorp på städuppdrag

– Man har ett vardagsrum hemma och så har man ett ute också. Det är gemensamt och det får vi försöka vårda tillsammans, säger Tommy, som går och plockar skräp en timme varje dag i Skäggetorp. På tisdagar gör han det tillsammans med andra i Gröna Skäggetorp.

Samtal med människofeeling

Diakonerna och prästerna som jag har pratat med har en människofeeling, berättar Kim som går i samtal i Skäggetorps kyrka. Jag har mött olika människor med olika professioner genom livet som inte har den här feelingen för att möta människor. Här känns det naturligt och avslappnat att prata. 

Unga konstnärer med stora drömmar

Möt sex unga tjejer från Somalia och ta del av deras berättelser om krig, utsatthet och framtidsdrömmar. Tillsammans gjorde dom utställningen "En bild – en berättelse" som är en del av projektet Barn i väntan/Barn i start.

Barn i väntan - Barn i start

Att ge glädje och skapa självförtroende.