Verksamhet och mötesplatser

Just nu är all verksamhet inställd på grund av Corona.

Kyrkan är öppen för ljuständning och enskild bön
måndag - fredag 8:30-16:00
söndag                 9:00-13:00

Skäggetorps kyrka är en vardagskyrka och varje vecka kommer hundratals människor till kyrkan för att delta i gudstjänster och olika aktiviteter för barn, familjer och äldre. Eftersom det är ont om stora lokaler i Skäggetorp, har kyrkan blivit en naturlig samlingsplats också för aktiviteter som man traditionellt inte förknippar med kyrkan. Detta har bidragit till att kyrkan är känd i området.