Verksamhet och mötesplatser

Kyrkan är öppen för ljuständning och enskild bön

måndag - torsdag 8:30-16:00  (är öppet längre när skylten är ute)
fredag                     8:30-14:00  (är öppet längre när skylten är ute)
söndag                   8:30-12:00

Morgonbön
måndag-fredag    8:50

Kvällsmässa
tisdag                    18:30

Mässa med Skattkistan och barnens samling
söndag                 10:00  

Skäggetorps kyrka är en vardagskyrka och varje vecka kommer hundratals människor till kyrkan för att delta i gudstjänster och olika aktiviteter för barn, familjer och äldre. Eftersom det är ont om stora lokaler i Skäggetorp, har kyrkan blivit en naturlig samlingsplats också för aktiviteter som man traditionellt inte förknippar med kyrkan. Detta har bidragit till att kyrkan är känd i området.

Sköna gröna Skäggetorp

Obs! ny dag NU PÅ TORSDAGAR!

Gröna Skäggetorp på städuppdrag

– Man har ett vardagsrum hemma och så har man ett ute också. Det är gemensamt och det får vi försöka vårda tillsammans, säger Tommy, som går och plockar skräp en timme varje dag i Skäggetorp. På tisdagar gör han det tillsammans med andra i Gröna Skäggetorp.

Samtal med människofeeling

Diakonerna och prästerna som jag har pratat med har en människofeeling, berättar Kim som går i samtal i Skäggetorps kyrka. Jag har mött olika människor med olika professioner genom livet som inte har den här feelingen för att möta människor. Här känns det naturligt och avslappnat att prata. 

Unga konstnärer med stora drömmar

Möt sex unga tjejer från Somalia och ta del av deras berättelser om krig, utsatthet och framtidsdrömmar. Tillsammans gjorde dom utställningen "En bild – en berättelse" som är en del av projektet Barn i väntan/Barn i start.

Torgvärdarna - medmänniskor i Skäggetorps kyrka

Om du kommer till Skäggetorps kyrka en förmiddag möter du troligtvis en torgvärd som visar dig till rätta.

Predikningar

Här hittar du predikningar från Skäggetorps kyrka både på svenska och arabiska.

Barn i väntan - Barn i start

Att ge glädje och skapa självförtroende.

Diakonin i Skäggetorp

Välkommen till diakonin i Skäggetorp