Verksamhet och mötesplatser

 

Kyrkan är öppen för ljuständning och enskild bön

måndag - fredag 8:30-16:30  (är öppet längre när skylten är ute)
söndag                  9:00-13:00

Morgonbön
måndag-fredag    8:50

Mässa
söndag                 10:00  och 12:00

Skäggetorps kyrka är en vardagskyrka och varje vecka kommer hundratals människor till kyrkan för att delta i gudstjänster och olika aktiviteter för barn, familjer och äldre. Eftersom det är ont om stora lokaler i Skäggetorp, har kyrkan blivit en naturlig samlingsplats också för aktiviteter som man traditionellt inte förknippar med kyrkan. Detta har bidragit till att kyrkan är känd i området.