Meny

Grupper och mötesplatser

Tillsammans i Jesu namn

Utöver gudstjänster händer det mycket i församlingens kyrkor och hus under veckorna. Här möts människor exempelvis vid babysång och juniorer, under ungdomsgrupper, studiecirklar, körrepetitioner och stickcafé. Mer information om detta hittar du här.

Församlingens uppdrag är att förkunna det kristna budskapet genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Därför genomsyrar dessa dimensioner allt arbete.