Grupper och mötesplatser

Tillsammans i Jesu namn

Utöver gudstjänster händer det normalt mycket i församlingens kyrkor och hus under veckorna. Här möts människor exempelvis vid öppet hus och juniorer, under ungdomsgrupper, studiecirklar, körrepetitioner och stickcafé. Just nu är dock både gudstjänster och det allra mesta av vuxenverksamheten inställd och/eller uppskjuten pga Coronavirusets härjningar.

Församlingens uppdrag är att förkunna det kristna budskapet genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Därför genomsyrar dessa dimensioner allt arbete.