Grupper och mötesplatser

Tillsammans i Jesu namn

Utöver gudstjänster händer det normalt mycket i församlingens kyrkor och hus under veckorna terminstid. Här möts människor exempelvis vid öppet hus och juniorer, ungdomsgrupper, studiecirklar, körrepetitioner och stickcafé. 

Barn och familj

Jesus sa: "Låt barnen vara och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de."

Några ungdomar sitter runt ett bord och spelar Uno.

Ungdom

Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet

Fisk och bröd

Vuxna

Mötesplatser för gemenskap, fördjupning, samtal och engagemang.

Musik

Sjung och spela till Herrens ära - körer, konserter och musikgudstjänster

Församlingens uppdrag är att förkunna det kristna budskapet genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Därför genomsyrar dessa dimensioner allt arbete.