Dags att välja församlingsråd

Nu är det dags att välja nya församlingsråd i S:t Lars och Tannefors. Valet kommer ske lite annorlunda denna gång med anledning av Covid-19.

Linköpings domkyrkopastorat består idag av de åtta församlingarna S:t Lars, Landeryd, Domkyrko, Berga, Gottfridsberg, Johannelund, Ryd och Skäggetorp.

Från 2021 delas nuvarande S:t Lars i de två nya S:t Lars och Tannefors församlingarna. Församlingsråd i dem ska nu väljas.

Domkyrkopastoratet har ett kyrkofullmäktige som väljer församlingsråden. Pastoratets kyrkoherde leder arbetet i pastoratet. Varje församling ansvarar för att nominera personer till sitt församlingsråd. Församlingsherden leder arbetet i församlingen.

Församlingsrådets uppgifter

Församlingsrådet är församlingens styrelse som ansvarar för församlingens inriktning. Man ska t ex välja kyrkvärdar, besluta om församlingskollekter och deras ändamål, samråda med kyrkorådet om församlingsinstruktionen, samråda kring planeringen av församlingens gudstjänster och uppbyggnaden av huvudgudstjänsten. Man ska även godkänna ändringar av kyrkobyggnader. Församlingsrådet ansvarar ej för budget och personal.

Hur väljs församlingsråden?

För att lämna förslag behöver du lämna in ett skriftligt förslag till personal i kyrkorna S:t Lars och Tannefors.

I Tannefors församling kan man nominera ledarmöter till församlingsrådet i Tannefors kyrka söndagarna 18 okt, 25 okt och 1 nov 16.00-18.00.

Kontaktperson i Tannefors är församlingsherde Fredrik Olofsson, 013-30 37 81, fredrik.olofsson@svenskakyrkan.se

I S:t Lars församling kan man nominera ledarmöter till församlingsrådet i S:t Lars kyrka lördagarna 17 okt, 24 okt 11.00-15.00, samt söndag 1 nov 12.00-14.00.

Kontaktperson i S:t Lars är församlingsherde Catharina Helmersson, 013-30 37 51, catharina.helmersson@svenskakyrkan.se

Därefter beslutar pastoratets kyrkofullmäktige om antalet ledamöter och ersättare i församlingsrådet samt vilka av de nominerade som ska väljas. Mandattiden är kalenderåret 2021.

Vem kan nomineras?

Den som nomineras ska:

• Ha fyllt 18 år
• Vara medlem i Svenska Kyrkan
• Vara folkbokförd inom pastoratet

Vem kan lämna förslag på nomineringar?

Den som föreslår ett namn ska:

• Ha fyllt 16 år
• Vara medlem i Svenska Kyrkan
• Vara folkbokförd inom (nuvarande) S:t Lars församling
• Vara närvarande vid nomineringsmötet 

nomineringlapp

Följande uppgifter ska finnas med på den nomineringslapp som man lämnar in:

Jag föreslår att följande person nomineras till församlingsrådet i Tannefors församling alt. S:t Lars församling:

NAMN:

PERSONNR:

ADRESS:

Personen är tillfrågad och ställer upp för val.

UNDERSKRIFT AV DEN SOM NOMINERAR:

NAMNFÖRTYDLIGADE: