Vad gäller kyrkovalet?

I kyrkovalet väljer du vilka du vill ska styra kyrkan under den kommande mandatperioden, dvs under de kommande fyra åren. Du kan rösta i tre val: val till kyrkofullmäktige i Linköpings domkyrkopastorat, val till stiftsfullmäktige i Linköpings stift och val till kyrkomötet på nationell nivå.

Val till kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ, som i sin tur utser styrelsen - kyrkoråd, och församlingsråden, ett i varje församling. Kyrkofullmäktige fattar de övergripande besluten om budget och verksamhetsplanering, och beslut kring viktiga styrdokument.

I kyrkofullmäktige finns 35 ledamöter och halva antalet ersättare.

Val till stiftsfullmäktige

På regional nivå röstar du i valet till stiftsfullmäktige. Stiftets uppgifter är främjande och tillsyn. Stiftet är också förvalter av de så kallade prästlönetillgångarna.

Stiftsfullmäktige utser stiftsstyrelsen.

Val till kyrkomötet

Svenska kyrkans högsta beslutande organ på nationell nivå heter kyrkomötet och är kyrkans riksdag. Kyrkomötet utser kyrkostyrelsen.