Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vad gäller kyrkovalet?

I kyrkovalet väljer du vilka du vill ska styra kyrkan under den kommande mandatperioden, dvs under de kommande fyra åren. Du kan rösta i tre val: val till kyrkofullmäktige i Linköpings domkyrkopastorat, val till stiftsfullmäktige i Linköpings stift och val till kyrkomötet på nationell nivå.

Val till kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ, som i sin tur utser styrelsen - kyrkoråd, och församlingsråden, ett i varje församling. Kyrkofullmäktige fattar de övergripande besluten om budget och verksamhetsplanering, och beslut kring viktiga styrdokument.

I kyrkofullmäktige finns 35 ledamöter och halva antalet ersättare.

Val till stiftsfullmäktige

På regional nivå röstar du i valet till stiftsfullmäktige. Stiftets uppgifter är främjande och tillsyn. Stiftet är också förvalter av de så kallade prästlönetillgångarna.

Stiftsfullmäktige utser stiftsstyrelsen.

Val till kyrkomötet

Svenska kyrkans högsta beslutande organ på nationell nivå heter kyrkomötet och är kyrkans riksdag. Kyrkomötet utser kyrkostyrelsen.