Ungdomskörer

domkyrkans församlingshem

Exaudi (högstadiet och gymnasiet)
Mån 18.00-19.30
Drop in-fika 15.30

Sara Michelin 070-434 81 40
sara.michelin@svenskakyrkan.se

ansgarskyrkan, gottfridsberg

Tonårskör
Ons 17.00-18.00

Helena Söderberg 013-30 38 91
helena.soderberg@svenskakyrkan.se

sankta maria i johannelund

Mariakören (tjejer, 13 år och uppåt)
Mån 17.30-18.30

Eva Jonasson 013-30 39 64
eva.jonasson@svenskakyrkan.se

hackeforsgården

Ungdomskör (åk 7 och uppåt)
Mån 17.00-18.00

Susanne Edlund 013-30 38 15
susanne.edlund@svenskakyrkan.se