En gren med glödfärgade löv på en rönn
Foto: Kristina Strand Larsson/Ikon

Under ytan

Existentiella och teologiska samtalskvällar

Samtalskvällar med olika teman ur existentiella och teologiska perspektiv.

Samtalsledare Cecilia Öberg, präst och Frida Carlsson, pedagog

Vissa torsdagar 17:30-19:00 i S:t Lars kyrka

Vårens datum är 3 mars, 24 mars, 7 april och 14 april. Vid dessa tillfällen kommer fastan och påsken att samtalas om. 

Vid frågor och kontakt kontakta Cecilia Öberg eller Frida Carlsson.