En gren med glödfärgade löv på en rönn
Foto: Kristina Strand Larsson/Ikon

Under ytan

Existentiella och teologiska samtalskvällar

Samtalskvällar med olika teman ur existentiella och teologiska perspektiv.

Samtalsledare Cecilia Öberg, präst och Frida Carlsson, pedagog

Torsdagar 17:30-19:00 i S:t Lars kyrka

7 oktober LÄNGTAN

21 oktober MÖRKER

25 november ADVENT

Vid frågor och kontakt kontakta Cecilia Öberg.

Cecilia Öberg

Cecilia Öberg

Linköpings domkyrkopastorat

Präst, S:t Lars kyrka, S:t Lars församling

Frida Carlsson

Linköpings domkyrkopastorat

Församlingpedagog, S:t Lars kyrka, S:t Lars församling