Foto: Magnus Aronsson IKON

Ungdomsgrupp i Landeryd

Växer vidare tillsammans

Ungdomsgrupp (UG) är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro. Vi vill att ungdomarna är en naturlig del av den gudstjänstfirande församlingen.

Vi möts normalt i Hackeforsgården varannan fredag (udda veckor) 19.00-22.00.
Vi pratar om livet och tron, fikar och umgås. Under pandemin kan det se annorlunda, så tala med din ledare!

Information:

Douglas Scott, präst 013- 30 38 01, douglas.scott@svenskakyrkan.se

Lisbeth Lundqvist, pedagog 013-30 38 17, lisbeth.lundqvist@svenskakyrkan.se