Styrelsen DKV

Linköpings Domkyrkas Vänner kontaktuppgifter styrelse

Per-Eric Lindgren, ordförande
Telefon 013-27 47 48, 070-089 68 52
E-post: perlin15@gmail.com

Gerd Lantz, vice ordförande
Telefon: 013 15 42 98, 070 590 84 93
E-post: lantz.gerd72@gmail.com

Anders Gradin, sekreterare 
Telefon 073-390 39 34
E-post: andersgradin48@gmail.com  

Kärstin Brattgård, kassör
Telefon: 070-330 41 63
E-post: karstin.brattgard@linkoping.se

Margareta Carling. ledamot
Telefon: 0722-03 77 88
E-post: margaretaslivskraft@hotmail.se 

Ulrika Sköld, domkyrkointendent, ledamot
Telefon: 013-30 37 09
E-post: ulrika.skold@svenskakyrkan.se 

Christer Staaf, domkyrkokaplan (adjungerad i egenskap av domkyrkokaplan)
Telefon: 013-30 37 01
E-post: christer.staaf@svenskakyrkan.se

 

Revisor Tomas Nyström
Telefon 0761-044774

Revisors ersättare: Lars-Eric Ericsson
Telefon 070-337 43 32

Valberedning Inger Persson
Telefon: 013-13 66 85

Valberedning Esther Surjan
Telefon: 070-332 16 08

perlin15@gmail.com och johan.lamberth@svenskakyrkan.se representerar DKV i styrelsen för Linköpings slotts- och domkyrkomuseum. 

Organisationsnummer DKV  802437-6405
Bankgiro 326-0825
Postadress: Linköpings Domkyrkas Vänner, Linköpings domkyrkopastorat, Box 2037, 580 02  Linköping.