Styrelsen DKV

Linköpings Domkyrkas Vänner, styrelse och protokoll

Ordförande Per-Eric Lindgren
Telefon 013-27 47 48, 070-089 68 52
E-post: perlin15@gmail.com

Vice ordförande Bengt Häger
Telefon 013-613 70, 0722-325 38 39
E-post: hager.bengt@gmail.com

Kassör Esther Surjan
Telefon 070-332 16 08
E-post: esther.surjan@gmail.com

Sekreterare Anders Gradin
Telefon 073-390 39 34
E-post: anders.gradin@comhem.se

Kärstin Brattgård
Telefon: 070-330 41 63
E-post: karstin.brattgard@linkoping.se

domkyrkokaplan Christer Staaf
Telefon 013-30 37 01, 072-593 88 63
E-post: christer.staaf@svenskakyrkan.se

Ersättare för kaplanen: domprost Peter Lundborg
Telefon 013-30 35 02
E-post: peter.lundborg@svenskakyrkan.se

Revisor Tomas Nyström
Telefon 0761-044774

Revisors ersättare: Lars-Eric Ericsson
Telefon 070-337 43 32

Valberedning Inger Persson
Telefon: 013-13 66 85

Valberedning Chrestina Påhlsson
Telefon: 070-574 96 78

Valberedning Gunvor Kruse (sammankallande)
Telefon: 070-529 52 56

Organisationsnummer DKV  802437-6405
Bankgiro 326-0825
Postadress: Linköpings Domkyrkas Vänner, Linköpings domkyrkopastorat, Box 2037, 580 02  Linköping.