Meny

Studiecentrum

Våren 2020 -folder att ladda ned

Studiecentrum inbjuder till studier och samtal. I respekt för varje människas sökande efter en tro vill vi presentera kyrkans tro och liv i en miljö där samtalet och frågorna får stor plats. Studiecentrum har ett särskilt ansvar i det vuxenpedagogiska arbetet och är en resurs för hela Linköpings domkyrkopastorat. Studiecentrum startade 1999 i Linköpings domkyrkoförsamling.

Studiecentrums lokaler finns i Domkyrkans församlingshem. För kontakt och besök, hör av dig till någon av oss:

Jonny Karlsson, domkyrkolektor
Telefon: 013-30 35 83
E-post: jonny.karlsson@svenskakyrkan.se

Marianne Modéus, domkyrkopedagog
Telefon: 013-30 35 84
E-post: marianne.modeus@svenskakyrkan.se

Karin Thorén, präst
Telefon: 013-30 35 85
E-post: karin.thoren@svenskakyrkan.se