Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Studiecentrum

Studiecentrum inbjuder till studier och samtal. I respekt för varje människas sökande efter en tro vill vi presentera kyrkans tro och liv i en miljö där samtalet och frågorna får stor plats.

Studiecentrum har ett särskilt ansvar i det vuxenpedagogiska arbetet och är en resurs för hela Linköpings domkyrkopastorat. Studiecentrum startade 1999 i Linköpings domkyrkoförsamling.

Vårens program

Studiecentrums lokaler finns i Domkyrkans församlingshem. För kontakt och besök, hör av dig till någon av oss: