Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Studiecentrum

Studiecentrum inbjuder till studier och samtal. I respekt för varje människas sökande efter en tro vill vi presentera kyrkans tro och liv i en miljö där samtalet och frågorna får stor plats. Studiecentrum har ett särskilt ansvar i det vuxenpedagogiska arbetet och är en resurs för hela Linköpings domkyrkopastorat. Studiecentrum startade 1999 i Linköpings domkyrkoförsamling.

Studiecentrums lokaler finns i Domkyrkans församlingshem. För kontakt och besök, hör av dig till någon av oss:

Johannes Zeiler, domkyrkolektor 
Telefon: 013-30 35 83
E-post: johannes.zeiler@svenskakyrkan.se

Marianne Modéus, domkyrkopedagog
Telefon: 013-30 35 84
E-post: marianne.modeus@svenskakyrkan.se

Karin Thorén, präst
Telefon: 013-30 35 85
E-post: karin.thoren@svenskakyrkan.se