Stöd varje flickas rätt till sin egen kropp

Johannelunds församlings insamlingsprojekt P190

Stöd kampen mot könsstympning i Tanzania

Könsstympning är ett av de mest brutala sätten att minska kvinnors rätt till sitt eget liv. Stöd arbetet som gör att flickor och föräldrar säger nej till övergreppen!

Läs mer på https://www.svenskakyrkan.se/act/p190

Johannelunds församling stöder aktivt projektet.