S:t Lars fyra rum

De fyra rummen är en vision om att: liv och tro, andlighetens och vardagens behov hänger ihop och bor under samma tak.

S:t Lars kyrka är en citykyrka, tillgänglig för alla människor som rör sig i staden. Vi kallar visionen ”De fyra rummen”. Kyrkan ska ge plats åt fyra rum som speglar helhet, mänskligt liv och mötet med det gudomliga.

Varje människa bär en kyrka, ett heligt rum inom sig var man än är. Ibland måste det inre rummet hitta en plats för gemensam eller personlig gudstjänst.

Ett rum som står öppet och tillgängligt för alla. Gudstjänsten ser olika ut: varje vecka erbjuds gemenskap där man delar bröd, böner, ord och toner. Ibland är gudstjänsten ett stillhetens personliga rum där man tänder ett ljus för sin egen längtan eller njuter av bilder och symboler, en plats att hinna ifatt sig själv på eller samtala förtroget i.

Ibland möts vi till händelser som markerar de avgörande stunderna i livet: mottagandet i kyrkans gemenskap, kärleken mellan människor, tacksamhet och ett rum för glädje och sorg.

Gudstjänstens rum vill uttrycka respekt för varje människas egen väg.

Gudstjänstens rum

Varje människa bär en kyrka, ett heligt rum inom sig var man än är. Ibland måste det inre rummet hitta en plats för gemensam eller personlig gudstjänst. Ett rum som står öppet och tillgängligt för alla. Gudstjänsten ser olika ut: varje vecka erbjuds gemenskap där man delar bröd, böner, ord och toner. Ibland är gudstjänsten ett stillhetens personliga rum där man tänder ett ljus för sin egen längtan eller njuter av bilder och symboler, en plats att hinna ifatt sig själv på eller samtala förtroget i. Ibland möts vi till händelser som markerar de avgörande stunderna i livet: mottagandet i kyrkans gemenskap, kärleken mellan människor, tacksamhet och ett rum för glädje och sorg. Gudstjänstens rum vill uttrycka respekt för varje människas egen väg.

I S:t Lars kyrka finns nya rum för samvaro och församlingsgemenskap alla dagar i veckan. Församlingshemmets aktiviteter och mötesplatser har flyttat in under kyrkans tak. Vardagens fika och nattvardens bröd delar samma rum. Här kan man samlas efter dop och begravning.

En barnhörna gör kyrkan mer tillgänglig för alla åldrar.

Diakonicentrum i Linköping finns nu i kyrkan och är en plats för utveckling av nya former för kyrkans ansvarstagande i samhället i samråd med olika samhällsaktörer.

Sociala och diakonala rum

I S:t Lars kyrka finns nya rum för samvaro och församlingsgemenskap alla dagar i veckan. Församlingshemmets aktiviteter och mötesplatser har flyttat in under kyrkans tak. Vardagens fika och nattvardens bröd delar samma rum. Här kan man samlas efter dop och begravning. En barnhörna gör kyrkan mer tillgänglig för alla åldrar. Diakonicentrum i Linköping finns nu i kyrkan och är en plats för utveckling av nya former för kyrkans ansvarstagande i samhället i samråd med olika samhällsaktörer.

S:t Lars kyrka är bärare av en tusenårig historia och är Linköpings äldsta kyrka, vars rester finns under kyrkobyggnaden och i kyrkans torn. Renoveringen vill skapa en förbindelse till våra historiska rötter. I kyrkan finns bilder och föremål som påminner om olika epoker i kyrkans liv. Genom ökad tillgänglighet, guidningar, nya upptäckter och berättelser kommer vi i kontakt med ett arv och en samhörighet med kyrkans och människors liv från olika tider.

Historiens rum

S:t Lars kyrka är bärare av en tusenårig historia och är Linköpings äldsta kyrka, vars rester finns under kyrkobyggnaden och i kyrkans torn. Renoveringen vill skapa en förbindelse till våra historiska rötter. I kyrkan finns bilder och föremål som påminner om olika epoker i kyrkans liv. Genom ökad tillgänglighet, guidningar, nya upptäckter och berättelser kommer vi i kontakt med ett arv och en samhörighet med kyrkans och människors liv från olika tider.

Alla kulturaktiviteter som genomförs i S:t Lars får en mer genomtänkt plattform i den renoverade kyrkan: musik och körliv kan utvecklas på nya sätt med nya rum, ljud och ljus. Här finns nya möjligheter till konstutställningar. Större och mindre föreläsningsserier och samtal. Renoveringen innebär att detta går att kombinera med olika typer av social gemenskap. Kyrkorummet får nya dimensioner när olika kulturyttringar kan mötas.

Kulturens rum

Alla kulturaktiviteter som genomförs i S:t Lars får en mer genomtänkt plattform i den renoverade kyrkan: musik och körliv kan utvecklas på nya sätt med nya rum, ljud och ljus. Här finns nya möjligheter till konstutställningar. Större och mindre föreläsningsserier och samtal. Renoveringen innebär att detta går att kombinera med olika typer av social gemenskap. Kyrkorummet får nya dimensioner när olika kulturyttringar kan mötas.