Meny

Slotts- och domkyrkomuseet fyller 20 år

JUBILEET ÄR INSTÄLLT, MEN LÄS GÄRNA INTERVJUN MED MUSEICHEF CHRISTEL STORM 20 mars 2020 är det exakt 420 år sen som Linköpings blodbad utspelade sig på Stora torget, där fem rådsherrar som stått på den förlorande sidan vid slaget om Stångebro två år tidigare avrättades. Det är också 20-årsfirandet för Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum som öppnades vid millenniumskiftet. 

– Det är ingen slump att datumen sammanfaller, berättar Christel Storm, museichef. Linköpings blodbad och slaget om Stångebro är två viktiga skeenden i både Linköpings och Sveriges historia.

Linköpings slott har genom seklerna ändrat mycket av sin form och sitt syfte sen grundandet 1153. Biskop Gisle lade grunden för slottet när han byggde en biskopsborg i förberedelse för det kyrkomöte som skulle besluta var biskopssätet skulle placeras. Redan från början byggdes borgen för att kunna försvara sig vid en belägring och den brunn som grävdes då finns kvar än idag.

– Tekniska verken har testat vattnet i brunnen och det är helt drickbart, säger Christel. Att ha tillgång till färskt vatten var en nödvändighet för att kunna stå emot angripare. Vi hoppas på att kunna servera vatten från slottets brunn under jubileet den 20 mars, så att man kan få smaka på samma källvatten som Linköpings första (kända) biskop drack!

Slottet byggdes under åren ut och formas av nya arkitekturmoden och nya försvarsdesigner. Det fortsätter att vara en biskopsborg fram till 1500-talet. Då beslagtar Gustav Vasa stora delar av kyrkans ägor, däribland Linköpings slott som då var biskop Brasks, arméer och hans armada. År 1634 instiftades funktionen landshövdingar och Linköpings slott tillfaller det nya ämbetet, då officiellt känd som den Kunglig Majestäts befallningshavande. Landshövdingen flyttar dock in i slottet först under 1700-talet, i en bostadsvåning där stora delar av interiören fortfarande finns kvar.

1700-talet inleds med att stora delar av Linköping brinner ned, däribland rådhuset. Slottet klarar sig undan branden och det beslutas att arresten och domstolslokalerna ska flyttas dit. Galler placeras över fönstren, dörrar byggs om och utrustas med tunga lås. Man väljer också att resa en mur tvärs över borggården för att separera landshövdingens bostad från fångarna. Förhållandena i fängelset var fruktansvärda; lokalerna var trånga, det rådde brist på latriner och det blev snabbt överbefolkat. 1846 står det nya länsfängelset (nuvarande parkeringshus Akilles) klart och fångarna flyttas.

Det är i slutet på 1700-talet, 1796, som slottet får det utseende det har idag. De medeltida trapporna rivs och försvarsverken demoleras till fördel för koppartaken vi ser idag. Utsidan täcktes med gulvit puts och medeltida målningar tvättas bort och målas över. I Domkyrkan, längst fram vid högaltaret till höger, kan man se ett 1400-tals skåp i sten som troligtvis byggdes i avbildning av det slottstorn som restes 1286 av biskop Bengt (Birger Jarls yngste son).

– Slottets historia och massor med annat kommer besökare att få höra och lära sig mer om under 20-års firandet, berättar Christel. Bland annat så har vi i samarbete med arkeologer vid Östergötlands museum, som grävde ut slottet under 90-talets slut, digitalt satt samman sex olika steg i slottets utveckling. Man kommer att kunna följa ombyggnationerna via skärmar där det också finns massvis med information att grotta ner sig i för den som vill.

– Det är inte den enda digitala installationen, fortsätter hon. Slotts- och domkyrkomuseet visar också upp ett relikvarium som troligtvis kommer från 1400-talet. Tillsammans med forskare som har undersökt relikvariet har vi gjort en digital restaurering av hur den troligtvis såg ut när den var ny! Idag saknas nästan alla utsmyckningar i form av ädelstenar, pärlor och guld som en gång prydde föremålet. Forskarna har också gjort flera nya upptäckter rörande relikvariet. Vi tror att det har tillhört Heliga Birgittas dotter, vilket förändrar mycket av det vi tidigare trodde att vi visste. Det kommer man också att kunna höra mer om på jubiléet, säger Christel och ler. ■

Text: Axel Arkstål (från Liv & Längtan Nr 2 2020)

Vad händer mer under jubileet?

- Kyrkvindens hemligheter. I utställningen hittar man många föremål som återfanns på olika kyrkvindar i Linköpings stift under kyrkoinventeringarna.

- Presentation av den nya slottsbroschyren med landshövdingen och biskopen och deras arbete genom historien fram till idag. 

- En modell föreställande slaget vid Stångebro samt en fullstor uniform i den stil som användes då ställs ut i samarbete med Garnisonsmuseet och Gamla Linköping.

- Utställning om utgrävningarna på Hospitalstorget av franciskanerklostret som började anläggas 1287 lånas in från Östergötlands museum.

- Barnaktiviteter av olika slag, bl a en visning för barn med riddartema, pilbågsskytte och möjligheten att prova en riktig ringbrynja.

- Svärdsuppvisning enligt historiska fäktmanualer från slutet av 1300-talet.

Håll dig uppdaterad om allt som händer under jubiléet via Linköpings slotts- och domkyrkomuseums Facebooksida och webb lsdm.se