SKU Tannefors kyrka

Vi är Svenska Kyrkans Ungas styrelse i S:t Lars församlings och Tannefors kyrkas lokalavdelning.

Vi är Svenska Kyrkans Ungas styrelse i S:t Lars församlings och Tannefors kyrkas lokalavdelning.

Vi är barn och ungas röst i församlingen och träffas för möten en gång i månaden.

Till oss kan ni vända er om ni har önskemål, förslag eller frågor om barn- och ungdomsverksamheten i församlingen.

Styrelsen:

Ordförande: Zacharias Lindberg

Sekreterare: Linnea Järphed

Ledarmot: 

Stina Joelsson

Lova Frodin

Ruya Setto

Mary-Jane Lewis

Johanna Grynning

Alicia Hybinette

Elin Johansson

Maja Månsson

Kontaktperson: Anna Westerling