Sjung med solen 13 nov 17.00

Sankta Maria i Johannelund

Musikgudstjänst ”Sjung med solen”

Johannelunds Barnkör & Diskantkör
under ledning av Ing-Marie Janzon

Fredrik Östergren, piano
Britta Olinder, präst