Samtalsgrupp kring existentiell hälsa

Alla människor har behov av att ge plats åt existentiella frågor. Nu i en tid när många är isolerade och oroar sig för sig själva, sina nära och världsläget vill vi ge möjlighet att tänka och hoppas tillsammans.

Du som kan ta paus i dina studier/ditt arbete eller är ledig dagtid – kom och dela dina tankar med oss. Vid varje tillfälle samtalar vi kring ett av WHO:s teman för existentiell hälsa.

• Harmoni och inre lugn
• Upplevelse av sammanhang
• Existentiell styrka och kraft
• Tillit som livskraft

Fyra måndagar i november 14.00-15.30
22/11, 29/11, 6/12, 13/12 i Ansgarskyrkan på Hjälmgatan 17.

Frågor och anmälan (senast 28/10):

Emmie Davidsson, diakon i Tannefors: emmie.davidsson@svenskakyrkan.se
Annika Kihlberg, diakon i Gottfridsberg: annika.kihlberg@svenskakyrkan.se