Samtalsgrupp kring EXISTENTIELL HÄLSA

Alla människor har behov av att ge plats åt existentiella frågor.
Nu i en tid när många är isolerade och oroar sig för sig själva, sina nära
och världsläget vill vi ge möjlighet att tänka och hoppas tillsammans.

Du som kan ta paus i dina studier/ditt arbete eller
är ledig dagtid – kom och dela dina tankar med oss.

Vid varje tillfälle samtalar vi kring ett av
WHO:s teman för existentiell hälsa.

Harmoni och inre lugn

Upplevelse av sammanhang

Existentiell styrka och kraft

Tillit som livskraft

 

Fyra måndagar 14.00-15.30
22/11 • 29/11 • 6/12 • 13/12

i Ansgarskyrkan, Hjälmgatan 17

Frågor och anmälan (senast 19/11):

Emmie Davidsson, diakon i Tannefors: emmie.davidsson@svenskakyrkan.se

Annika Kihlberg, diakon i Gottfridsberg: annika.kihlberg@svenskakyrkan.se