Samtalsgrupp kring existentiell hälsa

Alla människor har behov av att ge plats åt existentiella frågor.
Nu i en tid när många är isolerade och oroar sig för sig själva, sina nära
och världsläget vill vi ge möjlighet att tänka och hoppas tillsammans.

Du som kan ta paus i dina studier/ditt arbete eller
är ledig dagtid – kom och dela dina tankar med oss.

Vid varje tillfälle samtalar vi kring ett av
WHO:s teman för existentiell hälsa.

1 nov, 15 nov, 29 nov, 13 dec
Anmälan och frågor (senast 25 okt) till
emmie.davidsson@svenska.kyrkan.se