Samtal

I S:t Lars kyrka finns möjlighet att boka samtal med diakon eller präst. Samtalen är kostnadsfria, vi har tystnadsplikt och för inte journal.

Samtalen kan handla om allt i livet: oro, stress, sorg, andlighet, tro, hopp, kärlek och relationer. Att få prata med någon kan vara värdefullt särskilt vid förändringar i livet eller vid en kris. Svenska kyrkan har lång erfarenhet att möta människor i livets alla skeden.

Präster och diakoner har förutom sina grundutbildningar från universitet/högskola också vidareutbildningar i samtalsstöd, kris och sorgebearbetning, samt själavård utifrån en helhetssyn på människan. Vi vill värna om möjligheten att kunna tala om tro, livsåskådning och existentiella frågor utan krav på religionstillhörighet eller trosuppfattning.

Kontakta oss gärna när du vill boka tid för samtal. 

 

Åsa Hansson

Åsa Hansson

Linköpings domkyrkopastorat

Diakon, S:t Lars kyrka, S:t Lars församling

Cecilia Öberg

Cecilia Öberg

Linköpings domkyrkopastorat

Präst, S:t Lars kyrka, S:t Lars församling

Catharina Helmersson

Catharina Helmersson

Linköpings domkyrkopastorat

Församlingsherde, Präst, Kontraktsprost, S:t Lars kyrka, S:t Lars församling

Svenska kyrkans familjerådgivning

I Linköpings domkyrkopastorat finns också Svenska kyrkans familjerådgivning som erbjuds via Linköpings Stadsmission.
Par/familjesamtal är en möjlighet att förstå sin situation bättre och hitta strategier för att lösa konflikter.
Kontakt: Linköpings Stadsmission
013-26 38 66 säkrast måndag, tisdag och torsdag 08.30-09.30.