Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Samtal och diakoni

Vill du ha någon att samtala med?

Diakoni - Svenska kyrkans sociala omsorg

Kort historik

Diakoni är ett grekiskt ord som betyder tjänst och är hela kyrkans uppdrag att visa medmänsklighet och social omsorg. Diakonens tjänst har funnit mycket länge. Redan i samband med de första kristna församlingarna berättas om en särskild grupp av församlingsmedhjälpare som hade den sociala omsorgen som sin huvuduppgift. 

Idag

Diakoner i Svenska kyrkan känns idag igen på sitt diakonemblem. Det är i form av ett kors - Jesu kors omsluten av en cirkel - Gud som håller hela världen och i mitten av korset är en duva med en olivkvist i näbben - hoppet om liv. Diakonerna har också liksom präster och biskopar skjortor med ett vitt ”frimärke” på kragen. De skjortorna är alltid gröna utifrån hoppet, olivkvistens,  gröna färg. Inom Svenska kyrkan är diakonen en del av det tredelade ämbetet tillsammans med biskop och präst. Diakonen har högskoleutbildning inom socialt, pedagogiskt eller omvårdande arbete. Till denna kommer en diakonal profilutbildning. Biskop, präst och diakon är alla vigningstjänster vilket innebär att man vid en särskild gudstjänst vigs till sitt ämbete och får svara ja till sina löften. 

Diakonerna i S.t Lars församling arbetar med diakonal omsorg i kyrkan och i smaverkan med andera aktörer kring socialt arbete i samhället till shjälp och stöd för de människor som bor eller vistas i Linköpings city.  

S:t Lars citykyrkas diakoni och samtalsmottagning

Bokade samtalstider

Varje tisdag förmiddag samt torsdag för eller eftermiddag finns det samtalstider med en diakon att boka.  Välkommen att kontakta diakon Åsa Hansson i S:t Lars kyrka asa.hansson@svenskakyrkan.se eller 013 303754

Drop in - diakonimottagning i S:t Lars kyrka

Tisdag eftermiddagar 14.00-16.00 är det öppen diakonimottagning. Hit kan man komma utan att boka tid i förväg. Här finns det fika och på mottagningen kan man få stödsamtal med diakon eller diakoniassistent och få akut hjälp. Man kan också ansöka om medel från diakonins gåvokonto. Mottagningen är bemannad med pesonal från S:t Lars församling och från Domkyrkoförsamlingen. 

Diakonicentrums asylmottagning

På tisdagar 13.00-16.00 finns Diakonicentrum i Linköpings domkyrkopastorats mottagning med bokade samtal kring asylfrågor i S:t Lars kyrka. För att boka tid ring 013 303505 eller mejl linkoping.diakonicentrum@svenskakyrkan.se 

Du kan kontakta präster och diakoner (som har tystnadsplikt) och boka tid för samtal. Se under Kontakta oss eller ring församlingsexpeditionen 013-303750 så får du hjälp att hitta rätt.

 

 

Åsa Hansson

Åsa Hansson

Linköpings domkyrkopastorat

Diakon, S:t Lars kyrka, S:t Lars församling

Emmie Davidsson

Emmie Davidsson

Linköpings domkyrkopastorat

Diakon, S:t Lars församling

 Jourhavande präst 112

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata med. Du når jourhavande präst via nödnumret 112. Den som svarar har tystnadsplikt.

När du ringer Jourhavande präst får du prata med en präst från Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag och utbildning för att tjänstgöra i jouren. De som arbetar där har tystnadsplikt och samtalet är gratis.

Jourhavande präst är öppen varje dag mellan kl 21.00 - 06.00. Du ringer 112 och blir kopplad.

Man behöver inte tillhöra Svenska kyrkan för att ringa. Tron på Gud är en självklarhet för dem som arbetar i jouren, men om du inte själv frågar efter det talar man inte om Gud, läser Bibeln eller ber böner under samtalet.

Jourhavande präst har funnits i över 50 år. Det började som lokala verksamheter runt om i landet i slutet av 1950-talet. Idag är verksamheten organiserad nationellt genom att  Svenska kyrkans stift samverkar i denna tjänst.

I riktlinjerna för Jourhavande präst ingår anonymitet både för prästen och för dem som ringer. Där anges också tidsramar för att jouren ska bevara sin karaktär av akut krisjour. Ramarna innebär ett gemensamt förhållningssätt vad gäller bemötande, respekt och lojalitet.