Projekt 2018/2019: Hållbar utveckling

Avdelningen Molnet

Projektsammanfattning

Vi startade årets projekt med frågeställningen ”Hur tar vi hand om vår skog?”.

Barnen har lekt mycket i skogen och på lekplatsen och reflekterat över att det ligger mycket skräp överallt. Vi fick i uppstarten träffa en ny kompis, Maskrid, som dök upp med ett brev och ville ha hjälp med skräpplockning för att hen inte skulle skada sig ute i naturen. Barnen tyckte skräpplockningen var mycket intressant och både pedagoger och vårdnadshavare fick se till att ha med en påse till skräp varje gång vi promenerade någonstans. Vi samlade allt skräpet i en genomskinlig säck. Där fick barnen syn på hur mycket skräp som människor slänger i naturen. Efter ett par månader kom vi fram till att vi behövde sortera skräpet i våra soptunnor och barnen visade att de vet mycket om material och sortering. 

Tillsammans valde vi ut några skräp som vi sparade och spikade fast på en planka som vi sen grävde ner i jorden på gården för att se vad som händer med skräp som ligger kvar i naturen. Vi lät plankan ligga kvar i ca en månad, och när ingenting hade hänt med de fastspikade sakerna bestämde vi att låta plankan ligga kvar över vintern tills det blev vår och vi kunde gräva i marken igen. Barnen gjorde hypoteser innan om vad som skulle hända med skräpet på plankan under tiden den låg nedgrävd. I maj grävde vi upp den igen och barnen konstaterade ”Ingenting har försvunnit!”.

Vi har också hämtat skräp ur vår återvinning för att se vad vi kan återbruka. Det resulterade i en gata med hus, bussar, bilar, lyktstolpar osv. Vi tittade på riktiga planritningar för att se vad som behövs för att bygga upp ett bostadsområde. Barnen insåg att vi har begränsade resurser och gjorde kopplingen att det även kan gälla naturens resurser. När Återbruksgatan var färdig gjorde barnen Stop Motion-filmer med händelser på den lilla gatan.

Barnen valde ut skräp som de fantiserade kring och skrev berättelser om. Var kommer skräpet ifrån? Varför har det hamnat där det ligger? Vart är det på väg? Det resulterade i egna och gemensamma böcker av berättelserna.

Barnen funderade över vad som händer med det som hämtas av sopbilen. Vi tittade på filmer från avfallsanläggningar, där barnen fick se hur sopor och återvinning tas om hand. Efter det konstruerade barnen själva avfalls-anläggningar både på gården och inomhus. Vi funderade på hur vi kan påverka andra att inte slänga skräp i naturen och barnen kom på idén att skapa egna skyltar. Vi studerade och skapade skyltar som placerades i närområdet. När vi summerar och reflekterar med barnen om årets projekt säger de att nu kommer det att bli skillnad. Vi kan berätta vad vi kan och alla kan läsa på våra skyltar!