Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Projekt: Hållbar utveckling -Solen

Terminsavstämning ht 2018

Vilka områden erbjuder vi?
Utevistelse och motorik, både i skog och i förskolemiljö. Självkännedom och självkänsla. Estetiska uttrycksformer, dans, drama, skapande, musik. Språk genom återberättande, nya ord och begrepp, fantasiformuleringar. Matematik i sortering, färg, form, antal. Naturvetenskap och naturkunskap: uttryckande och undersökande av hypoteser och faktasökande. Användande av digitala redskap: faktasökande och dokumentation samt projicering i miljöer. Empati för varandra, närmiljö, hoppfullhet för framtid och möjligheter att må väl.

Vilka områden erbjuder vi inte?
Bredd av skapandematerial. Modersmålsmedvetet arbetssätt.

Vilket förändrat kunnande ser vi utifrån fakta, förståelse, färdighet, förstrogenhet och fantasi?
Vi ser via våra observationer och dokumentationer att flertalet barn har fått en ökad kunskap kring djurarter, träd och växter. Vi ser det både inom anatomi, rörelse men även hur de behövs i vårt kretslopp. Tex, ekorren har svans, kan hoppa mellan träden och hjälper träden genom att äta upp kottar. Maskar har olika längd, krälar sig fram, städar naturen på ruttna löv och bajsar ny jord. Granar har barr och kottar, äppelträd finns också i skogen och har löv, ekollon finns det många av och de har en hatt, trädet har löv. En faktakunskap är att människan skräp inte hör hemma i skogen utan i soptunnor. Vårt skräp kan skada både djuren och växterna. Förståelse ser vi hos barngruppen i och med att de vet att vi inte ska lämna skräp vi hittar i naturen och att vi ska lägga dem i våra olika sopkärl. Att maskar har en funktion i det de gör i jorden. Vi förstår att om vi tystnar vågar fler djur komma närmare oss. Att skogen har olika dofter beroende på väderlek och att årstider förändras. Färdighet: Barnen ställer hypoteser kring vad maskarna behöver i sitt maskhus och när de ser människoskräp i naturen blir de förfärade. De lider med trädet som någon har huggit i och de har gått från att vilja döda alla småkryp till att se deras roll och ha empati för dem och tillskriva dem känslor och förmågor. Förtrogenhet: Barnen tar ofta eget initiativ till att ta med sig naturmaterial och skräp till vår skapandeverksamhet. De ser hur det de hittar kan bli något annat, att material kan användas på många olika sätt. De har blivit förtrogna med återbruk. De plockar skräp och samarbetar. Skogen är en plats för lugn, andrum, trygghet, glädje och självständighet ”Jag behöver frisk luft, tur att vi är i skogen för här finns mycket.”. Barnen är förtrogna med att vara tillsammans olika och att värna om hela gruppen.  Fantasi: Vi ser hur projektet lever vidare i barnens lek, de gestaltar maskar och provar deras rörelser, de ser maskar i annat material. Med hjälp av naturmaterial fantiseras både teaterföreställningar och berättelser fram och inspirerar vidare i gruppen som ringar på vatten. Mulle som inspiratör har startat samtal och intresse för skådespel och fantasi i skogen.