Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Projekt: Hållbar utveckling -Vingen

Terminsavstämning ht 2018

Vårt syfte med projektet hållbart lärande är att försöka ge barnen en förståelse för att jordens resurser är begränsade och att vi behöver ta hand om dem för att vi ska kunna fortsätta leva och må bra. 

På Vingen startade vi projektet med frågan; Vad behöver vi människor för att leva?Utifrån de svar och tankar barnen hade valde vi att arbeta med vattnets betydelse för överlevnad.

Då syftet är för att förstå vattnet som resurs ville vi ge barnen en förståelse för att vattnet kan förändrats och röra sig runt i ett kretslopp, men att det ändå alltid är samma vatten som finns kvar på jorden.

Vi visade en film om vattnets kretslopp som väckte många tankar hos barnen; Var kommer vattnet ifrån? Kan vattnet ta slut? Har alla rent vatten? Kan man se om vattnet är rent? Kan man dricka smutsigt vatten?

På ett konkret sätt har barnen fått uppleva hur vattnet förvandlas mellan olika former. De har fått känna på vattnet i flytande form, ställa hypoteser och följa upp vad som händer med vattnet när det ställs in i frysen, lämnas med (och utan) lock i rumstemperatur samt slutligen värmas upp på spisen. Dessa upplevelser har samtidigt kopplats till de fenomen som sker med vattnet i naturens kretslopp. Vi kan höra och se hur barnens förståelse för kretsloppet, liksom för naturfenomenet vatten stegvis förändras. Barnen använder sin fantasi och sina tidigare erfarenheter för att ställa hypoteser.

Vi har läst böcker om vattnets kretslopp och återkommit ofta till att vattnet kan finnas i nästan allt. För att få en förståelse för att det finns vatten i våra egna kroppar utfördes experiment. Dels har barnen fått andas på en spegel och därefter fått se vad som händer när man stänger in en hand i en plastpåse. Barnen kunde se fukt, dimma och vattendroppar på insidan av påsen och förklarade att vattnet kom från handen för att den blivit varm. De konstaterade att då påsen var stängd blev även luften i den varm.

Genom att barnen fått rena smutsigt vatten både med kaffefilter och hemmagjorda (några vårdnadshavare gjorde dem på ett föräldramöte) reningsverk, har de fått erfarenheter och en viss förståelse om hur det går till på ett reningsverk. Barnen har konstaterat att även om vattnet ser rent ut kan det finnas bakterier kvar.