Projekt 2019/2020: Hållbar utveckling

Avdelningen Solen

Hösten startade i Berga med både nya och gamla barn. Barnen som tidigare gått på Solen berättade för sina nya kompisar vad vi tidigare hade arbetat med. Vi visade barnens reflektionsbilder från vårterminen. Vi såg tydligt hur de gamla barnens intresse och nyfikenhet smittade av sig. Ute på vår gård växte ett stort kastanjeträd och barnen hittade mängder av kastanjer på marken. På samma sätt som maskarna tidigare termin blivit personifierade blev nu dessa kastanjer små ”bebisar” som vi skulle ta hand om. Utifrån barnens intresse för våra kastanjer startade vi upp vårt projekt med nyfikenhetsfrågan: Hur får vi frön att växa? Nu behövde vi få möta frön av olika slag och på olika sätt.

Äpplen, bananer, päron, granatäpple, avokado, passionsfrukt, mango- ja vad fanns där i? Vi hade fruktsamlingar där vi fick möta många olika frön och kärnor. Vi tittade tillsammans och kunde se att frön kan se väldigt olika ut. För att barnen skulle få möta frön i vår innemiljö planterade vi olika slags frön på många olika sätt. I krukor som vi tillverkat av tidningspapper planterade vi gräsfrön. Vi planterade små ärtor i petriskålar som fick sitta både på avdelningen och inne på vår toalett. Där kunde vi till studera hur både planta och rötter växte.

Genom långsamhet fick alla barn möjligheten att upptäcka frön igen och igen. Vi gav barnen möjligheten att möta och upptäcka frön och dess egenskaper på många olika sätt. Vi hade kastanjer i vår ateljé - kastanjer att måla med och kastanjer att ha tillsammans med saltdegen. Vi samlade bär och frön att limma med. Tillsammans fick barnen vattna och sköta våra olika frön. Att få vattna och spraya för att fröna skulle växa var något som alla barn var mycket intresserade av. På slutet av terminen tittade vi om och om igen på små filmer där vi genom time-lapse tydligt kunde se hur frön faktiskt växer. ”Titta de dansar” utbrast ett av barnen när fröets blomma på filmen vajade av och an. Ett annat barn konstaterade att rötterna faktiskt såg ut som maskar som slingrade sig i jorden.

Under våren hamnade mycket av vårt fokus kring tillbakaflytten till förskolan och organiseringen av två avdelningar. Personalförändringar präglade tiden, både långvarigt och kortvarigt då spridningen av pandemin covid-19 startade. Projektet hölls levande i den mån det gick. Barnen fick återigen vara vägvisare och instruerade och återberättade för nya kompisar och ny personal hur det går till att så ett frö. Vi återupptog många av de aktiviteter vi tidigare gjort, med en liten fördjupning.

Vi planterade potatis, lönn-näsor och många andra växter och frön och såg dem växa.  Barnen blev självständiga i de processerna. Vi dansade som växterna i time-lapse filmerna och barnen fick möjlighet att fördjupa sina frågor och tankar i både samtal och genom målningar. Vi hade sångsamlingar med nya sånger, där vi lärde oss att jord vatten, och sol är vad växter behöver för att växa. Dessutom behövs lite tålamod. Något som barnen påminde oss om ofta.

Vi kan se ett förändrat kunnande hos barnen, där de nu har en förståelse för hur vi får ett frö att växa, hur processen från ett frö till en planta sker. Vi ser att barnen blivit förtrogna med hur ett frö ska planteras, vad som behövs och hur det ska genomföras. Vi ser även att de genom sin fantasi skapat nya tankar och idéer kring hur rötter och växter rör sig och varför. De gör jämförelser mellan rötters och maskars rörelser.  Vi ser att barnen genom sin fantasi gett frön och kastanjer ”liv”, de är små bebisar som vi behöver ta hand om.

Den hållbara utvecklingen har i vårt projekt främst handlat om en ekologisk/miljömässig hållbarhet. En förståelse för och ett närmande en ekologisk känslighet för det lilla fröet som växer upp till något stort. Vi har löpande pratat med barnen under projektet vikten av att ta hand om vår natur och växterna/fröna som vi planterat och detta har barnen fått omsätta i praktiken. Den social hållbarheten har vi arbetat med genom att använda oss av demokratiska processer. Barngruppen har övat på turtagning, samarbete, konfliktlösning. Barnen har fått hjälpa till, visa och dela med sig av sin kunskap till varandra och oss pedagoger.