Projekt 2019/2020: Hållbar utveckling

Projektgrupp 1

Vi uppmärksammade tidigt att de yngre barnens intresse för att släcka och tända lampor var större än vatten. För att ta vara på det intresset, samt för att skapa förutsättningar för ytterligare utforskande av mörker/ljus samt enklare teknik, iordningsställde vi ett rum där det fanns möjlighet att mörklägga. Vi köpte även in ficklampor som var placerade så att barnen själva kunde använda dem. Ficklamporna hade laddningsbara batterier för att inte belasta miljön mer än nödvändigt. Barnen hade tillgång till rummet hela dagen för att kunna utforska mörker och ljus, ljusets reflektion samt ficklampans funktion när de ville. För att erbjuda barnen lek med ljus och skugga tog vi hjälp av overhead vid flera tillfällen. Syftet med vårt utforskande var att stimulera och utmana barnens intresse för naturvetenskap och teknik.

Vi kan se att barnen har fått en förståelse om att skuggan på väggen har med overheaden att göra. Ett exempel på det är när ett barn som tidigare sett en bokstav som legat på overheaden avbilda sig mot väggen, ta samma bokstav och försöka sätta fast den på väggen. Barnet upprepade det flera gånger, alltid med resultatet av att bokstaven ramlade ner på golvet. Barnet tog då bokstaven, gick fram till overheaden och la den där, vände sig mot väggen, pekade på bokstaven som avtecknades på väggen och sa: ”Min”.

Ett sätt att skapa sig en kroppsuppfattning är att uppleva sig själv som skugga och förstå att det är min kropp som rör sig på väggen. Barnen har genom projektet fått färdigheter i hur man tänder och släcker ficklampan samt fått känslan av att jag kan. Vi har sett hur barnen använder sin fantasi och härmar efter det de tidigare sett och hört. Exempelvis berättade en pedagog sagan om Bockarna Bruse med fiskar som variation. Vid ett senare tillfälle härmade ett barn detta och berättade sagan själv.