Projekt 2019/2020 Hållbar utveckling

Avdelningen Molnet

Under läsårets projekt, var vår nyfikenhetsfråga: Hur tar vi hand om våra insekter och småkryp? Projektet startade upp genom att vi placerade ett stort fågelbad (”insektsdricket” som barnen valde att kalla det för) på gården. Barnen fick sedan skriva hypoteser om vem eller vilka som ville besöka detta.

Vår fråga grundade sig i en tanke kring social hållbarhet. Frågan bar på en tanke om det ömsesidiga beroendet oss människor och insekter/småkryp emellan. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna leva på jorden. Vår förhoppning var att närma oss de frågorna och väcka en förståelse kring det ömsesidiga beroendet. Arbetet med humlor, bin och getingar blev därför viktigt att arbeta vidare med.

Genom att låta barnen ta del av kunskaper i faktaböcker, faktafilmer från UR, vidare forskning i iPad, delgett kunskaper sinsemellan barn-barn/vuxen-barn/barn-vuxen och också studera insekter både analogt och digitalt har barnens naturvetenskapliga intresse väckts och fördjupats. Förändrat och utvecklat kunnande har skett även för oss pedagoger tillsammans med barnen. Vi pedagoger har sett också oss själva som medforskande i projektet. Barnen ”tog in” projektet, sina kunskaper till de olika innemiljöerna och började skapa av det material som fanns och finns tillgängligt. I samband med detta togs insektsdricket in i vår ateljé.

 Vi fördjupade barnens skapande genom att göra insekts-/småkrypskort med både bilder och text. Vi utmanade skapandet även genom att titta närmare på några insekter och arbeta med dem i lera. En ny liten ”kompis” (en humla, Humlis som barnen valde att kalla kompisen för) flyttade in på avdelningen. Med hjälp av en overhead har barnen sedan skapat en stor Humlis. Barnen har arbetat vidare med återbruksmaterial, pärlor och skapat insekter, insektshotell med mera.  Barnen har också arbetat med måleri och kollage för att skapa en insekts- och småkrypsmiljö vid insektsdricket i ateljén.

Vi har fått ett stort insektshotell som en kollega har byggt till oss och som vi har fått hjälp med att sätta upp på gården. Barnen har funderat på och sökt fakta om vad insekterna önskar för material till insektshotellet. Barnen och familjerna har involverats och visat stort engagemang och tagit med material hemifrån.

Material vi har lärt oss att insekter behöver som inredning i hotellet inkluderar flis, bambupinnar, vass, terrakottakrukor, tegel, bark och mossa. Vi har utforskat insekters kommunikation, hur de låter, flyger och ”dansar”. Vi har lyssnat på ett klassiskt musikstycke Humlans flykt, där instrument och en sångröst beskriver en humla. I miljön för rollek har vi lagt till humle-/bidräkter samt gjort små ”påsar”  föreställande pollen och nektar. I bygg-/konstruktionsmiljön har det funnits möjlighet att bygga celler som finns i bikupor med hjälp av kaplastavar samt även här har det funnits pollen/nektarpåsar.

Genom allt detta har barnen fått förståelse för hur viktiga insekterna och pollinering är för utbudet av frukt och grönsaker. Utan dem skulle tillgången bli mindre. Vi har också lärt oss att bin suger nektar och tar med till sina bikupor som näring och som även vi får ta del av genom honung.