Projekt 2017/2018: Ute är inne

Avdelningen Solen

Projektsammanfattning

Under årets projekt har vi följt barnens intressen och initiativ utifrån projekttanken ”Ute är inne”. Barnen visade intresse och nyfikenhet på bokstäver och olika former som de fick syn på i närmiljön. De såg t.ex. att både brunnslock och kastanjer var runda men ändå olika. Barnen har i våra miljöer erbjudits möjligheten att utveckla sin förmåga att tolka former på olika sätt. Barnen har bl.a. dansat till former som de själva ritat på en lärplatta  samtidigt som det projicerats på väggen och de har skapat olika former till musik. När vi fyllde våra miljöer med spår och linjer för att se hur barnen använde dessa blev de med fantasins hjälp både bilvägar, turer på havet och dans-spår. 

Barnen har undersökt hur linjer blir till bokstäver och är förtrogna med att bokstäver är gjorda av raka och böjda linjer. Barnen har en ökad förståelse för hur bokstäver bildas – en orm kan vara ett S och om vi samarbetar tre kompisar kan vi skapa ett H. De har utmanats att ”skriva” och göra former med saltdeg rullad i långa korvar, lägga mönster med småmaterial som linser och måla med olika tekniker. När det var snö fick de ”teckna” med vattenkannor och färgat vatten. Barnen har getts möjlighet att undersöka sina egna skuggor, både ute genom solens kraft och inomhus med hjälp av projektorn. Genom detta har barnen undersökt och samtalat om olika matematiska begrepp så som större, mindre, nära och långt bort.

Vi ser att barnen genom undersökandet av skuggor fått en förändrad förståelse för hur de själva påverkar storleken på sina skuggor. ”Går du närmare blir du mindre”. Under projektets gång har vi reflekterat tillsammans med barnen och barnens reflektionsvägg växte fram med fotografier och dokumentationer. Genom denna vägg har vi sett att barnen har förtrogenhet i att återberätta. De har utvecklat sin förmåga att hålla en röd tråd i berättandet, att berätta så att andra förstår, berätta utifrån sitt eget perspektiv, men även upptäckt att det finns andra perspektiv av vad som händer på bilderna.