Projekt 2017/2018: Ute är inne

Avdelningen Molnet

Projektsammanfattning

Under årets projekt har vi utgått från de spontana lekar och det utforskande barnen själva initierat vid de två platser vi valt, Häggmispeln och Rävkullen.

Vi startade projektet med en promenad i närmiljön. Barnen visade tidigt intresse för att orientera sig efter kända platser och riktmärken såsom tex en skylt på en skola, en korsning eller annat. Vi märke att barnen använde sig av samma sätt att beskriva vägen till Rävkullen vid ett senare tillfälle genom att beskriva vägen dit i bilder av det de såg. Promenaderna runtom i närmiljön och bort till Rävkullen har bidragit till att barnet övat sig i att lokalisera och orientera sig. De har fått tillfällen att jämföra och diskutera sina olika erfarenheter och tillvägagångssätt för att hitta från en plats till en annan. Vi ser att barnen använder sina erfarenheter i bekanta situationer (som skogsturer) genom att sätta ord på vilken del av skogen de är på. Tidigare har barnen bara benämnt det som att ”vi är i skogen”.

Barnen hittade en stor gren med larvspår vilket ledde till undersökande av kommunikation och läs- och skrivfärdigheter genom kartor och bildspråk. Barnen har utforskat kartor genom att producera egna av förskolans gård. De har samtalat och kommit överens om vikten av att ha samma symboler för bland annat bord och krokodil. Vi ser ett förändrat kunnande om att kartor behöver vara utformade utefter vissa kriterier för att de ska kunna vara användbara.

Barnen har genom projektet fått nya kunskaper inom matematik i form av avstånd och skalor, naturvetenskap/biologi genom larvspårens ursprung, vardagsteknik genom användandet av geotrackad karta, estetiska läroprocesser via frottering, blyerts- och målarteknik och konstruktion av en modell av en särskild plats i skogen.