Linköpings domkyrkopastorat

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Projekt 2017/2018: Ute är inne


terminsavstämning ht 2017

Syftet med projektet är att fånga upp de lärprocesser som sker utomhus på vår gård och i vår närmiljö för att sedan ta med dem in på förskolan. De områden vi valde att fokusera på var sandlådan längst bort på gården och den närliggande ankdammen. 

Under den gångna terminen har vi iakttagit och dokumenterat vad som skett i dessa miljöer. Vad är det barnen utforskar/ undersöker? 

Genom vårt dokumenterande kunde vi tidigt se att det fanns tydliga mönster i barnens aktiviteter. Vi sammanfattade dessa i områdena matematik, konstruktion och motorik/rörelse. 

Vi har tillsammans med barnen utforskat matematiska begrepp så som: lång längre längst, kort, kortare kortast, tung tyngre tyngst, lätt lättare lättast. Barnen har ett förändrat kunnande i att urskilja, uttrycka, undersöka och använda en del av begreppen. Fortfarande råder viss förvirring hos en del om vad som avses när man väger respektive mäter något. Barnen har själva ställt frågor och fått hjälp att besvara dessa. Hur mäter man något som är längre än mätredskapet? Hur mäter man något runt? Barnen har fått en ökad förståelse för rum, form, läge, riktning och grundläggande egenskaper för mätning. De syftar/uppskattar längd, tyngd och omkrets. Något som kan tyda på att de förkroppsligat en matematiskt förståelse. 

Barnen har fått en mer utvecklad förmåga att ställa upp hypoteser och föra ett resonemang utifrån dessa. Som exempel kan nämnas aktiviteten med vågen och snön.

Barnen har använt sig av vardagsteknik i form av olika mätredskap – tumstock, linjal, måttband, snöre, vinkelhake mm. De har visat ett stort intresse för att konstruera/skapa i många olika material och tekniker – lera, målning, teckning, lego, kapla och stora klossar. Det tycks som om intresset för just konstruktion grundlades utomhus under sensommaren/hösten. Något som visat sig genom en variation av sandbyggen, liksom skapandet av olika hinderbanor (av plastbackar, stockar, bräder, bildäck mm). Barnen har genom att bygga och använda hinderbanor utvecklat sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. De har balanserat, fallit av, rullat runt, klättrat upp och försökt igen.