Linköpings domkyrkopastorat

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Projekt 2016/2017: Mötesplatser för lärande där barn får inflytande


Terminsavstämning ht 2016

Projektets mål:

Vi vill ge barnen rika möjligheter att utforska ljud på olika sätt samt arbeta för att alla Ängelns lekmiljöer ska generera konstruktiva möten utifrån verksamhetens projektfokus. (Mötesplatser för lärande där barn får inflytande)

Områden vi inte erbjuder i dagsläget 

Vi kan se att vi under terminens gång inkluderat stora delar av läroplanens mål i vår verksamhet. Dock kan vi se ett behov av att arbeta för att föra in mer av följande:

 •På Ängeln har barnens tankar och önskemål ett stort inflytande över verksamheten. Däremot finns behovet av att reflektera tillsammans med barnen kring sådant som sker i projektet. Vi vill att det ska vara deras funderar och intressen som driver det framåt – inte bara våra tolkningar.
•Under tidigare projekt låg fokus på var och ens hemkultur. Nu finns såväl viljan som behovet av att vidga perspektivet till samhället (världen) utanför Ängeln. Detta för att skapa samtal om olika kulturer såväl som olika livsvillkor.
•Vi har under en tid kunnat observera en nyfikenhet kring sortering samt återvinning. Här finns möjligheten att utnyttja nyfikenheten till att prata vidare om miljö, kretslopp osv.
•Vi har alltmer börjat utforska våra Ipads tillsammans med barnen men ser ett behov av att arbeta mer medvetet med teknik i vardagen.

Förändrat kunnande 

Genom projektets fokus på musik och ljud har vi sett att barnens medvetenhet kommit att förändras. De har börjat ”tolka” ljud i olika sammanhang och visar exempelvis spontant och med hela kroppen hur de tycker att musiken låter. Tempo, takt, stämningar, osv. Barnen tycks ha fått en förståelse för musikens förmåga att förmedla känslor.

Det märks också att barnen börjat lyssna på musik på ett aktivt sätt. Det är inte längre bara något som finns i bakgrunden. De pratar om och relaterar den till egna erfarenheter, leker med orden i sångtexter och kan plötsligt släppa allt för att de bara ”måste” dansa. Barnen har fått en utökad förmåga att tolka musik genom skapande. Hur ser det jag hör ut?

Barnens intresse visar sig också genom en vilja att själva utforska ljud. De testar hur olika material låter i kombination med andra, de spelar på egna och befintliga instrument och använder Ipads till att komponera egna musikstycken i appen ”Garageband”. Utforskandet leder, förutom nya kunskaper kring egenskaper hos olika material, även till matematiska funderingar kring geometri, former, volymer, längd och vikt.

På ett övergripande plan kan vi konstatera att våra olika lärmiljöer skapat möten kring gemensamma intressen. Något som främjat samarbete och samtal mellan barn som tidigare saknat naturliga mötesplatser.

Ett spontant men genuint intresse för siffror och bokstäver kan observeras bland barn i alla åldrar på Ängeln. Något som gör att barnen inspirerar och hjälper varandra till nya upptäckter och kunskaper.

En tydlig trend vi kan se är att barnens förmåga att skapa mönster har utvecklats. Det skapas allt mer avancerade alster på pysselbord, pärlplattor, ljusbord och i byggvrår.  

Slutligen kan ses att vi genom vårt användande av lärplattor fått barn som själva uppmanar oss pedagoger att plocka fram ”plattan” för att ”ta reda på” hur det ligger till med olika frågeställningar.