Linköpings domkyrkopastorat

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Projekt 2016/2017: Mötesplatser för lärande där barn får inflytande


Projektsammanfattning

spår: dans

Inför inskolningen valde vi tre mötesplatser att fokusera på under projektet. Då vi sett ett stort intresse för dans och musik hos barnen valde vi att utveckla dessa miljöer på vardera avdelning (”discomiljön” på Vingen och runda mattan på Fjädern). Ute valde vi att bygga en kub som skulle vara ett extra-rum för möten och upplevelser. Redan innan terminsstart fick barnen på Vingen presentera sina tankar om vad som behövdes i discomiljön och hur de ville välkomna nya kompisar. De fick också i uppgift att över sommaren samla på glittrigt skräpmaterial som vi kunde göra en gemensam discokula av under inskolningen. På Fjäderns runda matta tillförde vi en stor trumma samt  gitarrer  och rytminstrument. För att uppmuntra till dans la vi till tylltyger och bjällerskor. Bilder på djur och sång-gosedjur introducerades för att barnen självständigt skulle kunna hålla i spontana sångsamlingar.

 I ateljén erbjöd vi öppna material och aktiviteter (knappar, ekollon, målning på wellpapp, etc.) vilket ledde till att vi upptäckte att det barnen utforskade  i mångt och mycket handlade om ljud och rörelse. Som exempel visade de yngsta barnen tydligt intresse för ljud då de undersökte hur det lät när de hällde, skakade och öste knappar. De äldre barnen upptäckte att de kunde skapa ljud med kritor när de målade på wellpapp, vilket ledde till att de nästan dansade fram målningar.

Vi valde att fördjupa ljud/musik med hjälp av dansen. Genom detta ville vi ge barnen förutsättningar att: 

•utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformer så som rörelse, musik och dans.
•utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.
•känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer. 

I våra två musik/dansmiljöer presenterade vi därför filmklipp med dans och musik i olika stilar och med olika kulturell bakgrund för. Vi såg snart hur de började kommentera youtube-klippen utifrån hur danserna kändes, vad de hade på sig, vilka de tyckte om, vilka som var läskiga etc. Barnen gick från att röra sig till klippen till att stilstudera och efterlikna de särskilda dansstilarna. Det uppstod tydliga dansfavoriter i barngruppen, tex var balett, riverdance , bollywood och streetdance populära. (Barnen kunde avbryta pågående lekar för att dansa när de hörde  musiken). I de dansklipp där kommentarerna kretsade mycket kring kläderna försökte vi, för att inte fastna i könsstereotypa bilder, hitta alternativa dansfilmer för att bredda barnens bild av vad som tex kännetecknar balett. Barnen har fått bearbeta sina erfarenheter och synliggöra sitt lärande genom återkommande reflektionsstunder och genom att teckna till de olika musikstilarna.