Linköpings domkyrkopastorat

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Projekt 2016/2017 Avdelningen Stjärnan: Mötesplatser för lärande där barn får inflytande


Terminsavstämning ht 2016

Vilka områden erbjuder vi alla barn?

Vi erbjuder mötesplatser i rollekshörnan, konstruktionshörnan, sandlådan, fordonsmiljön, samlingsmiljön, utemiljön. Alla barn och pedagoger utforskar miljöerna tillsammans i olika konstellationer och får i dessa möten med varandra en större begreppsvärld, förståelse för olika samband, kompisar, sig själva och omgivningen.

Vilka områden erbjuder vi inte?

Reflektera tillsammans med barnen över dokumentationerna från aktiviteterna.

Vilket förändrat kunnande ser vi utifrån fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet och fantasi?

Fakta: vi har förändrat i miljöerna, tagit bort och tillfört till viss del nytt material samt iordningsställt en ny miljö, fordonsmiljön. Vi hör i barnens dialog att de använder sig av olika kommunikations metoder i det sociala samspelet. Vi hör också hur de bjuder varandra på fakta i leken, såsom båten flyter/lyftkranen lyfter tunga saker högt.

Förståelse: vi ser att samspelet mellan barnen har ökat i takt med att relationerna har fördjupats. Vi ser också uttryck för en ökad empatisk förmåga, barnen ser och försöker bemöta kompisarnas känslor.

Färdighet: i miljöerna hittar barnen snabbt ett möte, en lek själva eller tillsammans med en kamrat/pedagog. Barnen provar olika uttryckssätt för att förmedla sina idéer och känslor till andra. De flyttar om i miljöerna för att kunna använda materialet på olika sätt och i olika konstellationer.

Förtrogenhet: flera av barnen har knäckt lekkoden, (förstår lekens innehåll, tolka, vänta på sin tur, få och förstå den rollen man tilldelats, kommunikation).

Fantasi: barnen har livfull uppfinningsförmåga. De skapar och förmedlar tydligt egna samlingstillfällen, åker buss, bil, raket till olika platser de känner på något sätt till exempelvis snabbtåg till gammelfarmor i Falun. Ibland har vi en raket/helikopter som åker iväg till Afrika. Men alla som vill får alltid följa med!

Hur arbetar vi med förskolans och avdelningens utvecklingsområden?

Vi vill fortsätta hjälpa barnen att hålla våra miljöer levande. Vi vill även låta barnen vara mer delaktiga i dokumentation och reflektion, arbeta tillsammans i större utsträckning med digitala redskap. Vi vill fördjupa vårt arbete med gruppens sociala samspel med vidare litteratur, reflekterande diskussioner och nya förändringar i våra miljöer utifrån hur projektet fortsätter.