Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Projekt 2016/2017 Avdelningen Molnet: Mötesplatser för lärande där barn får inflytande

Projektsammanfattning

spår: dans

Avdelningen Molnet började hösten på Mariagården i Johannelund. Där var de mötesplatser vi fokuserade på generationsöverskridande möten med en grupp PRO-damer och en elevgrupp på Nya Munken. Under våren återvände vi till förskolan och vårt spår fick möta de nya Molnetkompisarnas dinosauriespår. För att väva samman dessa två ganska olika projektspår fokuserade vi på de gemensamma nämnarna: rörelse och dans. 

 Under projektets gång har barnen fått möjlighet att fördjupa sina faktakunskaper kring dinosaurier, dans och om tider som varit. Vilka sorters dinosaurier som har levat, hur de såg ut och hur de levde. Vad dans är för något, hur man dansar på olika sätt och vad dans kan användas till. Detta har lett till en djupare förståelse kring hur olika livssituationer kan se ut (för såväl människa som djur), att det finns olika sätt att berätta om det man upplevt och att styrka kan se olika ut. Barnen har fått chans att uppöva färdigheter inom dans, gestaltning, konstruktion, att söka kunskap på olika sätt för att kunna inta olika perspektiv. Att finna mod nog att uttrycka och stå upp för sin rätt att få delta utifrån sina egna förutsättningar är en ytterligare och otroligt viktig färdighet vi kan se utvecklats hos barnen. Barnen har blivit väl förtrogna med att kommunikation kan te sig på olika vis och att dans är ett utav alla de språk som vi människor nyttjar. Detta visar sig bland annat i att barnen snabbt söker förstå vad det är dansen vill förmedla snarare än hur dansen går till.. Hela projektet har kretsat kring att använda sin fantasi för att på ett kreativt sätt närma sig olika kunskapsinnehåll. Fantasin har även utgjort en central del i vårt utforskande av dansens narrativa funktioner där vår kunskap om dinosaurier och tanter fått mötas och krocka på olika vis i våra fria gestaltningar.