Linköpings domkyrkopastorat

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Projekt 2016/2017 Avdelningen Molnet: Mötesplatser för lärande där barn får inflytande


Terminsavstämning ht 2016

I vårt projekterande får alla barn möjlighet att erfara och utveckla kunskaper inom målområden i Lpfö 98:16 såsom; socialt samspel (möten med människor i vår omgivning), tal- och skriftspråk samt att föra och följa resonemang (samtal, reflektionsstunder samt litteratur), matematik (rytm, kroppsuppfattning, rörelsemönster, koreografi), vardagsteknik (arbete med iPad, projektor, laptop, kamera i dokumentationssyfte och Just Dance), naturvetenskap – biologi och kemi (musklernas funktion och förutsättning), estetik (olika uttryckssätt såsom dans, drama, målning, musik, rörlig och orörlig bild).

De områden som eventuellt kommer att bli aktuella för oss framöver är kretslopp, energibegrepp och hållbar utveckling.

Konstruktion har ännu inte blivit relevant för oss att erbjuda i projektet, men detta finns i den övriga verksamheten. 

Vi kan se att barnen har fått en annorlunda syn på hur relationer uppstår och förändras över tid. Vi har i vårt projekt lärt känna väldigt många olika människor, vilka vi från början inte visste något om och därav kände oss osäkra på. Efter att vi fått möjlighet att mötas och lära oss av och om varandra har relationer vuxit fram och fördjupats över tid. Vi ser också att barnens relation till sina egna kroppar förändras i takt med att vi utforskat och fördjupat vår förståelse för konstformen dans. Barnen har också börjat se annorlunda på begreppet ”främling”. Det som förut varit okända människor som inte har något med oss att göra har blivit intressanta för oss. Vi vet nu att det är personer med namn och livsberättelser.

 När det gäller förskolans utvecklingsområden anser  vi oss ha tagit oss an dessa på ett adekvat vis genom att vi uppmuntrar och skapar förutsättningar för barnen att själva få reflektera över sina egna erfarenheter och förstå och aktivt påverka projektets utveckling.

Våra egna frågeställningar tycker är synliga i vår verksamhet på flera sätt. Några av dessa har dock förändrats under terminens gång.