Foto: Linus Johansson

Predikningar Tannefors

På www.facebook.com/Tanneforskyrka kan du hitta hälsningar och bilder från söndagens inspelade gudstjänst