Präst till Landeryds församling i Linköping

Tänk att få kombinera gudstjänster och sedvanliga prästuppgifter med konfirmander, ungdomar, lägerverksamhet och skolkontakter. Vilken drömtjänst!

Lediga jobb i Linköpings domkyrkopastorat

Läs mer om tjänsten här