Pilgrimsvandring längs Stångån

Vill du promenera, samtala och reflektera tillsammans i en gemenskap?

Pilgrimsvandringar

En pilgrimsvandring kan se ut på många olika sätt.

Vandringen kan pågå i dagar och veckor och sträcka sig över långa sträckor, men den kan lika gärna vara kort, kanske bara några timmar lång och föra oss runt ett kvarter eller en kyrkogård. Det viktiga är inte hur långt eller länge man går utan vad som sker på insidan medan man går. För en del kan det räcka att vandra långsamt och meditativt in i mitten på en labyrint vid en kyrka eller med frälsarkransen i handen runt en sjö eller en park.

Pilgrimsvandring längs Stångån

Vill du promenera, samtala och reflektera tillsammans i en gemenskap?

Vi vandrar en lördag i månaden, (26 februari, 19 mars, 23 april och 26 maj (OBS! torsdag) med start kl 10:00 i Tanneforskyrka. Vi vandrar tillsammans med några stopp längs vägen (ca 5 km). Varje vandring har ett tema vi samtalar kring. Vi går i lugnt tempo där alla ska ha möjlighet att följa med. 

OBS! Anmälan görs torsdagen före vandringen!

Vandringen avslutas med en sconesbuffé i kyrkan.

Den 18 juni gör vi en dagsvandring längs Östgötaleden. Mer info kommer senare.

Frågor: Emmie Davidsson