Personlig lockdown information

Vad gäller i Johannelunds församling?

Följande gäller 

Linköpings domkyrkopastorat och Johannelunds församling

All gruppverksamhet med fysiska träffar, både inom- och utomhus, pausas under kommande två veckor. Kyrkorna håller fortsättningsvis öppet för spontana besök, men det får inte bildas klungor av människor där. Genom att ta en paus i våra verksamheter bidrar vi till möjligheterna att efterfölja uppmaningen om personlig lockdown.

Har du några frågor?
Kontakta oss 013-30 39 50

Gäller 30/4 - 14/5

  • Träffa inga andra än de du bor med
  • Stanna hemma vid minsta symtom
  • Arbeta hemifrån om du kan
  • Håll minst 2 m till andra – ute som inne


Håll i och håll ut! Sluta aldrig att be!