Projekt 2017/2018: Ute är inne

Projektsammanfattning

Vårt projekt började med två spår som barnen var intresserade av; det nyplanterade äppleträdet på gården och äppleträdet i kyrkbacken, samt nyckelpigorna som fanns i träden och på marken. Barnen hade många frågor: ”Hur många dagar tar det för det lilla äppleträdet för att växa och bli stort?” ”Var är äpplena?” ”Vad behöver äppleträdet för att växa” etc. 

Utifrån barnens frågor sökte vi fakta genom litteratur och på internet. Barnen har tillverkat nyckelpigor av stenar, lera, kottar och garn. De har även gjort nyckelpigor i sand, potatistryck och av barnens fötter. De har skapat nyckelpigehalsband av cernitlera och ett äppelträd av hönsnät och papier-mache, vilket ändrat skepnad efter årstiderna. Barnen har även målat ett ”nyckelpigeträd” och vi har sjungit sånger om äppelträd och nyckelpigor samt ramsat och dansat till olika årstider. Barnen har fått göra en nyckelpigebok tillsammans. De har i par fått hitta på en saga och spela in den via en app i lärplattan. De äldre barnen började med att rita en bild på nyckelpigor som de gav en titel och berättade en historia runt. Den spelades in på lärplattan och transkriberades sedan. Vid nästa tillfälle lästes texten upp för att se om barnen var nöjda med den eller om de ville göra någon ändring. Men det var det ingen som ville, då de var mycket nöjda. Det sista vi gjorde var att klistra in texten under bilden. På samma sätt jobbade vi med de yngre barnen och resultatet blev en gemensam bok om nyckelpigor.

Barnen har tillägnat sig fakta om nyckelpigor genom faktaböcker och bilder på väggarna. Samtal kring fakta om nyckelpigor har varit ett centralt inslag. De har ställt mycket frågor kring äppleträd och hur de växer. Under läsåret har barnen följt våra två äppleträd, sett förändringen under de olika årstiderna och fått bekräftelse på att det stämmer med det vi läst om och funderat på. Barnen har tillsammans gjort en stor bild där de beskriver sina teorier om vad äppleträd behöver för att växa. De har en förståelse för att det behövs vatten, sol och värme för att ett äppleträd ska kunna växa. Mötet med den levade nyckelpigan har varit centralt och en drivkraft i projektet. Empatiska frågor som t.ex. ”Hur behandlar man en liten nyckelpiga?” har uppstått i samband med ”nyckelpigemötena”. Barnen har utvecklat färdigheter i att måla och tillverka nyckelpigor och äppleträd och även fått prova många olika tekniker. De har fått utlopp för sin fantasi bl.a. genom att berätta historier om de nyckelpigor som barnen filmat och gjort sagor av samt ställa frågor till äppleträdet. Vi har följt vårt stora äppleträd under hösten, vintern och våren. Vi har sett de olika stadierna, på hösten då vi plockade äpplen och såg bladen falla, på vintern då det var kala grenar, men att man kunde se att det fanns knoppar, det sista vi observerade var hur bin och humlor pollinerar blommorna. Barnen är förtrogna med varför nyckelpigan kan gå upp och ner, hur den kan flyga, hur den kan försvara sig, vad den äter, hur den övervintrar, nyckelpigans utveckling, att det finns nyckelpigor med upp till 24 prickar och att det finns olika slags nyckelpigor.