Succé för lunchföreläsning

Vad händer med skulderna när någon dör? Vilka gravskick finns? Vad har dödsbodelägare för rättigheter? I början av november fanns det möjlighet att få svar på dessa och många andra frågor när Linköpings domkyrkopastorat och Linköpings kommun arrangerade lunchföreläsningen ”Viktigt att veta när någon dör”.

Både kommunen och pastoratet har sett att det finns ett behov av att sprida information om vad som händer när någon dör och har arbetat fram innehållet gemensamt. Under 2019 har allmänheten bjudits in till lunchföreläsningar vid fyra tillfällen och totalt har cirka 430 personer har kommit.

- Vi vill med dessa föreläsningar höja kunskapsnivån inom området, säger Helena Sederström kommunikationschef vid Linköpings domkyrkopastorat. Gensvaret har varit bra, vilket visar att det finns ett behov av den här typen av information.

- Informationen vänder sig till alla, säger Carina Brehmer, budget och skuldrådgivare i Linköpings kommun. Men den är kanske främst aktuell om man har äldre föräldrar eller om man funderar över hur ekonomin skulle se ut ifall man blir ensam.

Publiken har varit blandad, både män och kvinnor i olika åldrar. Det är inte bara privatpersoner som har kommit, utan flera yrkesgrupper som möter dessa frågor i vardagen, tex kuratorer. Efter föreläsningen fanns det möjlighet att ställa frågor till föreläsarna, och även till personal från griftegårdsexpeditionen samt kommunens dödsbohandläggare.

 – Det var informativt och bra, mycket känner vi igen för det är frågeställningar som vi funderat kring, säger Bjarne Petersson som besökte föreläsningen tillsammans med sin fru.

Vi bor i ett stort hus och funderar på att växla ner som man talade om idag. Vi sitter i gamla låneregler på nästan ingenting och så ska vi in i något nytt. Det är en helt ny värld.

– Det här med gravar och gravplatser var också himla bra information, fyller Majlis Petersson på. Vi känner till en del, men jag visste inte att det fanns askgravlundar eller kolumbarium.

– Jag tyckte detta var mycket informativt, säger Ann-Marie Eeg- Olofsson. Det som är spännande med den här informationen är att den leder till fler frågor som man behöver svar på. Och då går man vidare själv och det går bra för att man fått ledning i informationen vart man ska vända sig. Jag är jätteglad för att jag kom hit. Det var massor av saker som jag inte visste. Det var mycket nytt och många aha-upplevelser.

Ytterligare föreläsningstillfällen kommer att erbjudas under 2020.