Foto: Fredrik Olofsson

Om Tannefors kyrka

En levande tegelkyrka

Tannefors kyrka

Redan 1949 beslöt Linköpings stadsfullmäktige att reservera den tomt, där Tannefors kyrka är uppförd, till kyrkligt ändamål, men först tio år senare utlystes en arkitektpristävling för kyrka, församlings- och ungdomslokaler i Tannefors. Denna vanns av arkitekterna Axel och John Kandell.

Kyrkan invigdes den 28 november 1964 av biskop Ragnar Askmark.

Den är uppförd av rödbränt rikt valörskiftande tegel och består av ett torn med vapenhus i bottenplanet, ett rektangulärt långhus, sakristia och samtalsrum.

Omedelbart väster om kyrkobyggnaden ligger församlingshemmet, uppfört i samma material och formspråk Taket är utfört av betongstavar i längdriktningen med tvärgående limmade furubjälkar. Den till anläggningen hörande församlingsgården innehåller i övre våningen samlings- och andra lokaler för församlingsarbetet för vuxna och i undervåningarna lokaler för barn- och familjearbete och gymnastiksal.

Text: utdrag ur en längre text av Gunnar Lindqvist, 1979

Här kan du läsa hela texten.