Ansgardskyrkan

Om oss

Öppenhet, gemenskap, fördjupning

I Ansgarkyrkan arbetar Linköpings domkyrkopastorat, Gottfridsbergs församlingsråd, EFS missionsförening i Linköping, personal och frivilligmedarbetare gemensamt för att erbjuda en mötesplats och en växtplats för tro, hopp och kärlek. Våra ledord är öppenhet, gemenskap och fördjupning och utgångspunkten är Ansgarskyrkans gudstjänstgemenskap som sedan drygt fyrtio år tillbaka samlar människor av alla åldrar från hela Linköping. Svenska kyrkans och EFS tradition förenas hos oss i ett gemensamt arbete.

Ansgarskyrkan ligger i stadsdelen Gottfridsberg i centrala Linköping. Kyrkan byggdes 1970 av EFS och har fungerat som samarbetskyrka inom Linköpings domkyrkoförsamling fram till 2006 då Gottfridsbergs församling bildades. Tillsammans med sju andra församlingar bildar vi Linköpings domkyrkopatorat. Här hittar du information om vår verksamhet och olika länkar till Svenska kyrkan, EFS och andra sammanhang som står oss nära.

Bli medlem i Svenska kyrkan

EFS

EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Vårt mål är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen. EFS grundades 1856 och har nu cirka 15 000 medlemmar i Sverige, varav 155 i Linköping.

EFS missionsförening i Linköping byggde 1970 Ansgarskyrkan och har sedan dess där drivit Svenska kyrkans verksamhet i Gottfridsberg. 2006 tog den nybildade Gottfridsbergs församlingöver ansvaret för den dagliga verksamheten i kyrkan. EFS har nu möjlighet att fokusera på sådant som vi ser som särskilt viktigt för att uppnå vårt mål, t ex:

  •  Mission, i Gottfridsberg, Linköping, Sverige och resten av världen
  • Gudstjänsten, utveckla formerna och lekmannamedverkan
  • Smågrupper, för andlig fördjupning och undervisning
  • Arrangemang, utflykter, konserter, bibeldagar, höstförsäljning mm

Den som är intresserad av ett djupare engagemang i Ansgarskyrkan och att dela vår gemenskap och vårt ansvar är välkommen att bli medlem i missionsföreningen. Medlemskap i EFS handlar i första hand om ett ställningstagande, inte ett åtagande. För att engagera dig i EFS missionsförening, en demokratisk ideell förening, behöver du inte bo i Gottfridsberg, det räcker med kärlek till Ansgarskyrkan och dess Herre.

Historik

I mitten av 1800-talet tyckte få att Svenska kyrkan lyckades speciellt väl med sin uppgift; att sprida det glada budskapet om Jesus till alla människor. Kyrkan var en myndighet och prästen agerade i många församlingar mer förtryckare än glädjespridare. Trots att det på den tiden var i lag förbjudet att samlas utan prästens medverkan var viljan till förändring så stark att det på många håll i landet bildades missionsföreningar, som såg som sitt uppdrag (eng: mission) att påverka Svenska kyrkan inifrån. I Linköping bildades missionsföreningen 1858, men valde några år senare att lämna Svenska kyrkan och bilda en egen frikyrkoförsamling, det som idag är Missionskyrkan.

 Den 20 september 1933 bildades så återgen EFS Missionsförening i Linköping. De första medlemmarna var 12 kvinnor och 5 män. Till en början hölls samlingarna i medlemmarnas hem eller i större lokaler som hyrdes för speciella tillfällen. All verksamhet och allt arbete sköttes av medlemmarna på deras fritid. Först 1950 kunde en predikant anställas.

EFS är inte en kyrka, utan en självständig organisation inom Svenska kyrkan. Därför har EFS inga församlingar utan är uppbyggt av missionsföreningar, som i sin tur byggs upp av engagerade människor som tillsammans med andra vill arbeta för det man tror på. Det finns en uppenbar fördel med att inte vara kyrka; En församling har ett ansvar att täcka helheten; dop, nattvard, vigslar, begravningar, diakoni, förkunnelse, mission och så vidare medan en förening kan välja att lägga tyngdpunkten på det man tycker är viktigast, t ex förkunnelsen, som EFS har lyft fram under hela sin historia. Annat som är viktigt för EFS är mission och lekmannaengagemang, dvs att många människor ska komma till tals i kyrkan, inte bara prästen.

Betlehemskyrkan inköptes 1954 och fungerade som EFS andliga hem i Linköping tills stadskärnan skulle omdanas, kyrkan blev omodern, såldes och revs. På EFS gamla tomt vid Gyllentorget ligger idag Handelsbanken. Den 9 maj 1970 invigdes Ansgarskyrkan, en samarbetskyrka som drivs av EFS och Gottfridsbergs församling. I september i år firade EFS-föreningen 75-årsjubileum med en fest, där många glada minnen delades och gamla vänner återsågs. Av de ursprungliga 17 medlemmarna finns ingen kvar, men EFS i Linköping består idag av 155 människor i olika åldrar, som delar en gemensam vision.

Nationellt har det gått bra för EFS, som idag har 16 000 medlemmar, driver åtta folkhögskolor, en teologisk högskola och missionsarbete i sju länder. Den största EFS-verksamheten sker dock lokalt i någon av de 400 missionsföreningarna. Att all denna verksamhet alls kan drivas beror på att så många av EFS medlemmar både ger av sin tid och skänker pengar till EFS arbete. (EFS är en del av Svenska kyrkan, men varje EFS-förening har sin egen ekonomi och samlar själv in pengar till sin verksamhet.)

EFS delar alltså Svenska kyrkans tro och bekännelse men har en egen organisation. Vi tror att det i framtidens kyrka behövs folkrörelser som med Kristus i centrum bekräftar och bemyndigar den enskilde kristne till delaktighet. Den som delar denna syn är välkommen att bli medlem i EFS.

Mer information finns på: www.efs.nu