Foto: Stefan Gullberg

Vad gör dom där uppe?

Renovering av valv och fönster