Sjukhuskyrkan
Foto: Magnus Aronson

Sjukhuskyrkan

Nyhet Publicerad

aktuell information

Inspelad Söndagsbön finns på Sjukhuskyrkans hemsida: www.linkopingssjukhuskyrka.se

Rum för stillhet, Morgonmässa och Söndagsbön är fortfarande inställda på smittskyddsläkarens inrådan.

Stilla rummet i huvudblocket på US, plan 09, (f.d. meditationsrummet, vid cafeterian) är öppet för Ijuständning, enskild reflektion och bön.

Kontakt:
Sjukhuskyrkan är tillgänglig för besök på de avdelningar som önskar,  samt tillgänglig för sarntal per telefon, videosamtal och sociala medier.
Sjukhuskyrkan kan alltid nås via vaxeln på US tfn 010-103 00 00.
Den som önskar samtal, enskild nattvard ellet förbön kontaktar
Sjukhuskyrkan via sjukhuspersonalen eller via växeln 010-103 00 00.

Sjukhuskyrkans uppdrag är att vara till tjänst för patienter, anhöriga och personal för personliga besök och samtal - enskilt eller i grupp. Se Sjukhuskyrkans folder (finns pa avdelningar och vid vara lokaler) och på hemsidan
www.linkopingssjukhuskyrka.se
Sjukhuspersonal hittar informationen pa LISA.

Sjukhuskyrkan - närvaro och hopp!