Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Samtal mellan Björn Wiman och biskop Martin Modéus

Torsdag 24 januari kl 19 i Domkyrkan.

Sent på jorden – hjälper de religiösa orden?

Torsdag 24 januari träffas Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman och biskop Martin Modéus för ett publikt samtal i Linköpings domkyrka: ”Sent på jorden – ett samtal om hopp i klimatkrisens tid”.
Linköpings stift bedriver sedan flera år ett omfattande miljö- och hållbarhetsarbete som bland annat resulterat i en ambitiös klimatstrategi med målet att stiftsorganisationen inte ska bidra till den globala uppvärmningen.

Kan kyrkan göra mer, utöver att inte bidra till uppvärmningen? Ja, menar Björn Wiman, just nu aktuell med ”Sent på jorden – 33 tankar om världens största nyhet”, en bok med många bibliska referenser. Det religiösa språket ger goda möjligheter att inpränta allvaret i klimatfrågan och kyrkan kan fylla det tomrum många känner i klimatorons spår. Något som biskop Martin Modéus bekräftar:

”Vi behöver ge språk och rum för hopp. Det är extra viktigt i en tid när optimismen sviktar. Vi ska inte uppmuntra till falsk optimism, läget är mycket allvarligt. Men kyrkan kan ge perspektiv", säger biskop Martin Modéus.

Sent på jorden – ett samtal om hopp i klimatkrisens tid
Datum: Torsdag 24 januari
Tid: 19.00
Plats: Linköpings domkyrka
Samtal mellan biskop Martin Modéus och Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter
Samtalsledare: Max Wahlund
Arrangör: Linköpings stift