Händer i Ansgarskyrkan

Uppdaterat 20 november

UPPDATERAT 20 NOVEMBER

Nedan finner ni vad som händer framöver i Ansgarskyrkan. Vi betonar dock att det är vars och ens personliga ansvar att hålla fysiskt avstånd och inte utsätta sig själv eller andra för smittorisk. Den som känner av minsta symtom håller sig naturligtvis hemma.

MÅNDAG-Fredag (Öppet 9:00-15:00)

9:00 Morgonbön

SÖNDAG 22/11 

11:00 Gudstjänst
16:00 Gudstjänst 

LördaG 28/11 (Öppet 11:00-13:00)

11:00 Morgonbön

Söndag 29/11 (ÖPPET 11:00-13:00)

11:00 Morgonbön