Foto: Sofia Bergholtz

Händer i Ansgarskyrkan

Här får du en översikt om vad som händer i veckorna framöver.

UPPDATERAT 22 sep

Nedan finner ni vad som händer framöver i Ansgarskyrkan. Vi betonar dock att det är vars och ens personliga ansvar att hålla fysiskt avstånd och hålla sig hemma om man har symptom.

vARDAGAR (Öppet 9:00-15:00)

Måndagar

9.00 Morgonbön

TISDAGAR

9.00 Morgonmässa

19.00 AM-Blås - blåsorkester. För mer info ta kontakt med Mia Pettersson:
070-723 62 03 

Onsdagar

9.00 Morgonbön

12.00 Gottemat

13.00 Gottegemenskap (ojämna veckor)

19.00-21.00 Ansgarskören. För mer info ta kontakt med Helena Söderberg:
013-30 38 91, helena.soderberg@svenskakyrkan.se

Torsdagar

9.00 Morgonbön

15.30-16.15 Gottiskören - barnkör. För mer info ta kontakt med Helena Söderberg: 013-30 38 91, helena.soderberg@svenskakyrkan.se  

16.30-17.15 Non Stop - barnkör. För mer info ta kontakt med Helena Söderberg: 013-30 38 91, helena.soderberg@svenskakyrkan.se 

17.30-19.00 Scouterna. För mer info ta kontakt med Susanne Eriksson:
013-30 38 85, susanne.eriksson@svenskakyrkan.se 

19.00 – 20.30 Gottfridskören -  ”Alla kan sjunga”-kör. För mer info ta kontakt med Annica Elebjörk:
013-30 38 62, annica.elebjorkbroman@svenskakyrkan.se 

FREDAGAR

9.00 Morgonbön

9.30 - 11.30. Öppet hus - mötesplats utomhus för föräldrar med barn upp till c:a 5 år. 

18:00 Ungdomssamling. För mer info kontakta John Aldvén: 
013 30 38 83, john.aldven@svenskakyrkan.se

SÖNDAGAR (ÖPPET 11:00-15:00)

11:00 Gudstjänst med efterföljande fika. Vi får just nu vara 100 personer i kyrksalen.

Söndag 17 okt

Församlingsdag. Mer info kommer.