Händer i Ansgarskyrkan

Uppdaterat 15 februari

UPPDATERAT 1 februari

Nedan finner ni vad som händer framöver i Ansgarskyrkan. Vi betonar dock att det är vars och ens personliga ansvar att hålla fysiskt avstånd och inte utsätta sig själv eller andra för smittorisk. Den som känner av minsta symtom håller sig naturligtvis hemma.

vARDAGAR (Öppet 9:00-15:00)

9:00 Morgonbön

TORSDAGAR

17.00 Digital pilgrimsvandring - tryck här för att lyssna.

Torsdagar

19:00 Digitala samtalskvällar - för mer info se här.

Fredag

18:00 Ungdomssamling - för mer info kontakta John Aldvén: 
john.aldven@svenskakyrkan.se
013 30 38 83

Söndagar (ÖPPET 11:00-15:00)

10:00 Digital andakt med efterföljande kyrkfika 
            - Se livesändningen här. Delta i kyrkfikat här.
11:00 Morgonbön