Nilla och Georg Zidéns stiftelse. Ansökan senast 17 maj!

Behöriga att få medel ur fonden är män som fyllt 15 men ej 30 år och som är antagen till eller går yrkesutbildning.